• Kogukonnad
  • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2011

Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2011


suletud kogukondKogukonna liikmed: 23
Omanik: Georgi SkorobogatovTüüp: Ainealane kogukond

“The irony of life is that it is lived
forward but understood backward.”
Søren Aabye Kierkegaard

Antud kogukond koondab 2010/2011 õppeaasta kevadsemestril Tallinna Ülikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet