Tõsiste mängude rahvusvaheline konverents

Avaldaja Martin Sillaots
01.07.2013

Tallinna Ülikool ja SEGAN võrgustik (Serious Games Network - http://seriousgamesnet.eu) korraldavad Tallinn Summer School raames Tõsiste mängude konverentsi. Tõsiste mängude eesmärk on midagi enamat kui meelelahutus. Selleks võib olla näiteks õpetamine. Lisaks haridusele rakendatakse tõsiseid mänge riigikaitses, tervishoius, reklaamis jne. SEGAN on võrgustik, mille eesmärk on edendada tõsiste mängude loomist ning kasutamist.

 

Konverentsi eesmärk on tuua kokku tõsiste mängude eksperte üle Euroopa ning jagada selle valdkonna uuemaid ideid ning teadmisi.

 

Konverentsist osavõtt on tasuta 

Registreerumine aadressil http://bit.ly/11edkhg

 

Täiendav info

martin.sillaots@tlu.ee

 
Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Keemia, Kehaline kasvatus, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediaõpetus, Muusika, Prantsuse keel, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tallinna Ülikool, Astra hoone A543
9:00 - 16:30
Tasuta
19.07.2013
19.07.2013
Martin Sillaots
5186127
martins@tlu.ee