Tõsimängud

Avaldaja Martin Sillaots
04.04.2014

Tallinna Ülikool ja SEGAN (Serious Games Network http://seriousgamesnet.eu/) korraldavad Tallinna suvekooli raames tõsiste arvutimängude loomise kursuse. Tõsimäng on mäng, millel lisaks meelelahutuslikule eesmärgile on ka tõsine eesmärk (näiteks harida, mõjutada, ravida jne). Kursuse käigus moodustatakse osalejatest meeskonnad ning kavandatakse mäng ideest töötava prototüübini. Arendus toimub eAdventure keskkonnas, mis ei vaja programmeerimisoskust. Osalema on oodatud õpetajad, haridustehnoloogid, disainerid, programmeerijad, kunstnikud, kirjutajad, projektijuhid ja kõik teised, kes on huvitatud tõsiste mängude loomisest.

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Keemia, Kehaline kasvatus, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediaõpetus, Muusika, Prantsuse keel, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Huvijuht
Tallinna Ülikool, Uussadama 5 - M217, Tallinn
1 nädal
250
14.07.2014
18.07.2014
Martin Sillaots
5186127
martins@tlu.ee