Interdistsiplinaarsete õpistsenaariumite loomine IKT-vahendite abil

Avaldaja Martin Sillaots
19.02.2015

Kursuse käigus luuakse interaktiivseid ja IKT-vahenditega seotud aineüleseid õpiülesandeid, töötatakse välja innovaatilisi probleemipõhiseid õpistsenaariume koostöös teiste õpetajatega, seotakse aine eesmärke ja õpiväljundeid õpilaste vajalike oskuste arendamisega (nagu näiteks: koostöö, meediasisu kriitiline hindamine ja analüüs ning IKT vahendite kasutamine probleemide lahendamisel), hinnatakse muutunud õpikäsituse vajalikkust oma aine kontekstis ja rakendatakse enda poolt välja töötatud õpistsenaariumit praktikas (kaasõppurite toel).

Kursus toimub Tallinna Ülikoolis 6 päeva jooksul, iga päev 8 tundi:

20.03.2015    - Õpistsenaariumid ja nende loomine Kadri Riis; Martin Sillaots; Oliver Hainsalu  
 21.03.2015    - Õpistsenaariumid ja nende loomine Kadri Riis; Martin Sillaots; Oliver Hainsalu  
 13.04.2015    - IKT vahendid õppetöös OLiver Hainsalu; Martin Sillaots  
 21.04.2015    - IKT vahendid õppetöös Oliver Hainsalu;Kadri Riis  
 22.04.2015    - Õpistsenaariumite rakendamine ja hindamine Oliver Hainsalu; Martin Sillaots
Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Tehnoloogiaõpetus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Huvijuht, Noorsootöötaja
Narva mnt 25, Tallinn
6 päeva, 48 tundi
20.03.2015
23.05.2015
Külli Rauk
6199523
kyllira@tlu.ee