Tõsimängude loomine

Avaldaja Martin Sillaots
03.03.2015

Tallinna Ülikool ja SEGAN (Serious Games Network http://seriousgamesnet.eu/) korraldavad Tallinna Suvekooli raames tõsiste arvutimängude loomise kursuse. Tõsimäng on mäng, millel lisaks meelelahutuslikule eesmärgile on ka tõsine eesmärk (näiteks harida, mõjutada, ravida jne). Kursuse käigus moodustatakse osalejatest meeskonnad ning kavandatakse mäng ideest töötava prototüübini. Arendus toimub eAdventure keskkonnas, mis ei vaja programmeerimisoskust. Osalema on oodatud õpetajad, haridustehnoloogid, disainerid, programmeerijad, kunstnikud, kirjutajad, projektijuhid ja kõik teised, kes on huvitatud mängude loomisest.

Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Tehnoloogiaõpetus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
1 nädal (35 tundi)
250 € (õpilastele 200 €)
13.07.2015
17.07.2015
Martin Sillaots
5186127
martins@tlu.ee