Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

Avaldaja Piret Tegova
03.09.2021

Õppimine on tõhusam siis, kui õppija on motiveeritud õppima ja tal on huvi õpitava osas. Õpimotivatsioon on motivatsiooni üks alaliik. Õpimotivatsiooni uurimisel on mõttekas analüüsida mitmeid teemasid, nagu enesehinnang, enesekindlus, edu-ebaedu, ärevus, ootused tulemusele, eesmärgid, võimed ja oskused. Antud koolitusel arutame õpimotivatsiooni mõjuteguritest, millest lähtuvalt võib leida ka positiivseid toetavaid tegevusi.

Teemad
* Arusaam, mis on motivatsioon 
* Õpimotivatsiooni komponendid ja nende mõju
* Sisemise ja välimise õpimotivatsiooni tegurid ning  mõjutamine
* Õpimotivatsioon eriolukorras
* Märkamine ja tegutsemine, kui on madal õpimotivatsioon noorel

Koolitaja Ene Raid

 

Vaksali 7, Tartu
kell 17.30-20.45
12 €
23.11.2021
23.11.2021
Piret Tegova
5296028
piret@rahvaylikool.ee
Haridus- ja Noorteamet