TTÜ eelõppeosakond

Asukoht:

E-maili kontakt:
Telefon: 620 3472
Mobiiltelefon: 53414453
Kodulehekülg: http://www.ttu.ee/eelope
Ained:

Minust

Tule meie kursustele, kui soovid


  • valmistuda gümnaasiumi riigieksamiteks
  • valmistuda TTÜ sisseastumiskatseteks, astuda kõrgkooli
  • valmistuda põhikooli lõpueksamiteks
  • astuda pärast kutsekooli TTÜsse
  • konsultatsioone matemaatikas
  • õppida keeli

Tallinna Tehnikaülikooli eelõppeosakonna kursused on mõeldud peamiselt gümnaasiumi ja kutsekoolide lõpetajatele, kes soovivad teha eksameid kõrgkooli astumiseks. Teretulnud on ka töötavad inimesed. Lisaks ootame õppima veel põhikooli ning 10. ja 11. klassi õpilasi, kes tunnevad vajadust täita lünki matemaatikas ja eesti keeles. Keskkond on igati õppimist soodustav – õpetajad heatahtlikud, vastutulelikud ning suurte kogemustega.
Kursustel käsitletakse põhjalikult õpitavat materjali, võimalik valida suure tundide arvuga kursuste ja lühikeste vahel. Mujal ei pruugi te leida nii suuri valikuvõimalusi.
Kursused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Tallinnas saab õppida ka vene keeles. Matemaatikas, kirjandiõpetuses ning inglise keeles e-kursusel õppimise võimalus.


Haridus- ja Noorteamet