Google Drive

Ingrid Maadvere

Avaldaja Ingrid Maadvere
18.08.2009 Kommentaarid (0)

, ,

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel)... +

Kirjeldus

Veebipõhine kontoritarkvara

Google Drive on veebipõhine kontoritarkvara, mis sisaldab esitlusprogrammi, tekstiredaktorit, tabelarvutust, jooniste loomist ja ankeetide koostamise vahendit. Tehtud tööd on võimalik avaldada veebis ja jagada teiste kasutajatega. Võimalik on “importida” mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google Drive keskkonda.

Juhend 2017 (Airi Aavik) https://koolielu.ee/waramu/view/1-640168ad-fe30-4da3-9805-cc5bb340b95c

Ülevaade (Siret Lahemaa)

Dokument (Siret Lahemaa)

Esitlus (Siret Lahemaa) 

Ühistöö (Siret Lahemaa)

 

24. märtsil 2009. aastal toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis Koolielu IKT infotund eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, mille käigus Tallinna Reaalkooli haridustehnoloog Tiia Niggulis rääkis sellest, kuidas kasutada veebipõhist kontoritarkvara Google Docs.

Video on vaadeldav Mozilla Firefox ja Safari brauseritega.

Veebiaadress

http://drive.google.com

  1. Google Drive`s tekstidokumendi loomine ja jagamine (Anneli Rumm)
  2. Google Docs (Ingrid Maadvere)
  3. Töölehtede koostamine Google document’i abil (Marina Kurvits)