Delicious

Ingrid Maadvere

Avaldaja Ingrid Maadvere
19.08.2009 Kommentaarid (0)

, ,

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel)... +

Kirjeldus

Sotsiaalne järjehoidja

Sotsiaalse järjehoidja del.icio.us kasutusjuhend. Mis on sotsiaalne järjehoidja? http://digiweiko.blogspot.com/2006/05/sotsiaalsed-jrjehoidjad.
html
. On olemas rakendused ka nutiseadmetele (iOS, Android).

18. veebruaril 2009. aastal toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis Koolielu IKT infotund ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning inimeseõpetuse õpetajatele, mille käigus Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog tutvustas delicious.com keskkonda.

Video on jälgitav Mozilla Firefox ja Safari brauseritega.

Veebiaadress

http://delicious.com/

  1. Delicious (Veiko Hani)


Haridus- ja Noorteamet