Exe Learning

Kadri Stenseth

Avaldaja Kadri Stenseth
01.02.2010 Kommentaarid (0)

, ,

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel)... +

Kirjeldus

Vabavaraline (ka eestikeelne) tervikliku sisupaketi loomise vahend

Vabavaraline (ka eestikeelne) tervikliku sisupaketi loomise vahend.

Õppematerjali loomisel lähtub programm juba vaikimisi nn  SCATE mudelist:
  Scope – sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused (nõuded)
  Content– õppematerjalid (tekst, audio, video, graafika)
  Activity – ülesanded
  Thinking – reflekteerimine, arutlemine
  Extra – lisamaterjalid
Veidi lisatööd nõuab vaid programmi avaldamine internetis. (refereeritud http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=330, Maidu Varik, Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja-metoodik )

Veebiaadress

http://exelearning.org/


Haridus- ja Noorteamet