• Kogukonnad

Kogukonnad

589 loodud kogukonnad
 • Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil
  • suletud kogukond
  • 16 liiget

  Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil

  Digialgus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt väljatöötatud täiendkoolitusprogramm lasteaia- ja algklassiõpetajatele, kes teevad alles esimesi samme digivahendite kasutamisel õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks...
 • Bee-C projekt
  • suletud kogukond
  • 59 liiget

  Bee-C projekt

  Kogukond on loodud Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele selleks, et teha koos rühmatöid projekti jaoks From Europe 1010BC to Europe 2020PC.
 • Loovus ja IKT Valgas
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  Loovus ja IKT Valgas

  See kogukond koosneb Valga Priimetsa Koolis toimuva kursuse "Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad" osalejatest. Koolitus toimub ajavahemikul 22.09 - 20.10.2015
 • Interaktiivsed tahvlid (Promethean)
  • suletud kogukond
  • 17 liiget

  Interaktiivsed tahvlid (Promethean)

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite...
 • MSW Logo II
  • suletud kogukond
  • 14 liiget

  MSW Logo II

  Koolituse lühikirjeldus Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi...
 • eTwinning projektid koolielus - 3
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  eTwinning projektid koolielus - 3

  Toimumise aeg: 2. november - 7. detsember 2015 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1EAP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/307) Kursuse...
 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2015 sügis
  • suletud kogukond
  • 11 liiget

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2015 sügis

  “The irony of life is that it is lived  forward but understood backward.” Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2012015/2016 õppeaasta sügissemestril Tallinna Ülikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN6078 .HR "Kritiiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine...
 • Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil 03.sep.-21.sept.2015
  • avatud kogukond
  • 18 liiget

  Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil 03.sep.-21.sept.2015

  Koolitaja: Eve Saare Kogukond on loodud kursuse "Loovuse toetamine tehnoloogia abil" koolitusel osalevatele õpetajatele. Koolitusel osalemisks on vaja kaasa võtta sülearvuti, fotoaparaat või nutitelefon. Koolituse läbimiseks on vajalikud ka kõrvaklapid ja mikrofon. Viide...
 • Interaktiivsed tahvlid Ristiku PKs 2015
  • avatud kogukond
  • 19 liiget

  Interaktiivsed tahvlid Ristiku PKs 2015

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale, kasutades interaktiivsete...
 • Nutikalt õue!
  • suletud kogukond
  • 54 liiget

  Nutikalt õue!

  Koolielu õppimisüritus 7.09.-27.09.2015 - viktoriinipõhise seiklusmängu loomine Loquiz keskkonnas, mängu läbiviimine, kogemuse jagamine, GPS kunsti loomine kaardi põhjal. Registreerimine veebikursusele on lõppenud. Õppimisüritusele “Nutikalt õue!” on oodatud õpetajad, kes soovivad oma...