• Kogukonnad
 • Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART sept-okt 2015

Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART sept-okt 2015


suletud kogukondKogukonna liikmed: 16
Omanik: Piret JoalaidTüüp: Õpikogukond

Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART sept-okt 2015

Õpikeskkondhttp://koolielu.ee

Koolitaja: Piret Joalaid (piret.joalaid@gmail.com)

Koolituse õppetöövormKombineeritud õpe.
 
Koolituse maht ja kestus1 EAP, 26 akad. t, pikkus kokku 1 kuu: 3 auditoorset kohtumist 4 x 45 min ja 1 veebiseminar 1 x 45 min. (12 akad.t auditoorne ja 14 iseseisev töö)
 
Koolituse ajakava
Koolituse eesmärk 
 • Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.

 • Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.

 • Toetada õpetajaid looma õppematerjale, kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi, ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse õpiväljundid

 1. Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)

 2. Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate  õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)

 3. Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Koolitusel osalemise eeldused

 • Vaja on arvutialaseid algteadmisi.
 • Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.
 • Soovitav on, et osalejal on interaktiivse tahvli kasutamise võimalus iseseisva töö tegemiseks (tahvel ei pea ilmtingimata osalejal koolis olema, aga tal peab olema juurdepääs sellele, nt naaberkoolis).

Koolituse läbimise eeldused

 • osaletud on kontaktõppepäevadel ja veebiseminaril ning 
 • iseseisev töö on sooritatud
 • osaleja avalikustab koolituse käigus valminud lõputöö Koolielu portaalis.

Sülearvuti kaasa!

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet