Interaktiivsed tahvlid (Promethean)

Navigatsioon

Interaktiivsed tahvlid (Promethean)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 17
Omanik: Meeri SildTüüp: Ainealane kogukond

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.

 

Koolituse maht ja kestus: 1 EAP, 26 akad. t, pikkus kokku 1 kuu: 3 auditoorset kohtumist 4 x 45 min. (12 akad.t auditoorne ja 14 iseseisev töö) + veebiseminar

Õpikeskkond: http://http://koolielu.ee

Koolitaja:  Meeri Sild

Koolituse õppetöövorm: Kombineeritud õpe.
Koolituse sihtrühm: Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Koolituse eesmärk: 
  • Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.

  • Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.

  • Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse õpiväljndid:

  1. Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)

  2. Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate  õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)

  3. Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Koolitusel osalemise eeldused:

Vaja on arvutialaseid algteadmisi.

Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.

 

Koolitusel osalemise eeltingimused:

Soovitav on, et osalejal on juurdepääs interaktiivse tahvli kasutamise võimalus iseseisva töö tegemiseks (tahvel ei pea ilmtingimata osalejal koolis olema, aga tal peab olema juurdepääs sellele, nt naaberkoolis, HITSA nutiklassis).

Sülearvuti kaasa!

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet