• Kogukonnad

Kogukonnad

592 loodud kogukonnad
 • IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 3
  • suletud kogukond
  • 32 liiget

  IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 3

  GRUPP ON KOMPLEKTEERITUD! Lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhine kursus, kus tutvustatakse lastele sobivaid mänge ning programme.  Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine toetab lapse mõtlemist...
 • Возможности создания тестов и их использование в учебном процессе
  • suletud kogukond
  • 30 liiget

  Возможности создания тестов и их использование в учебном процессе

  Время проведения: 4 ноября – 24 ноября 2013. Время регистрации: 07 октября – 4 ноября 2013. Регистрация закрыта.Объем курса: 12 часов Аудитория: преподаватели, классные руководители, заведующие учебной частью, заинтересованные в создании тестов, опросников и их использовании в учебном...
 • Erivajadustega laps tavakoolis II
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis II

    Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide...
 • Tutvumine programmiga MSW Logo I
  • suletud kogukond
  • 27 liiget

  Tutvumine programmiga MSW Logo I

  Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda suuna programmeerimise õpetamiseks algklassilastele. Programmeerimine arendab õpilaste analüütilist mõtlemist ja õpetab neid nägema põhjuse ja tagajärje seost. Programmeerides arenevad loogika ja loovus. Toimumise aeg:  7. oktoober- 3. november...
 • Tuleviku Õpetaja
  • avatud kogukond
  • 124 liiget

  Tuleviku Õpetaja

  Tuleviku Õpetaja kogukond ühendab neid, kes on omal käel läbimas Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi eelmoodulit http://www.tulevikuopetaja.ee/eelmoodul/. Kogukond on loodud selleks, et loetu üle mõtteid vahetada, arutleda. Koolitusprogrammi loojad ja autorid loodavad selle kaudu saada tagasisidet,...
 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2013/2014
  • suletud kogukond
  • 16 liiget

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2013/2014

  “The irony of life is that it is lived forward but understood backward.”Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril TallinnaÜlikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiilinemõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi
 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Järvamaa)
  • suletud kogukond
  • 14 liiget

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Järvamaa)

  Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid. Kursuse materjalid on ka aadressil http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/ 1. Klõpsa lingil I moodul, tutvu materjalidega ja täida ülesandedI moodul Loovus. Loovuse...
 • e-kursus Animatsioon 3
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  e-kursus Animatsioon 3

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Arvutiga joonistamine 6
  • suletud kogukond
  • 33 liiget

  Arvutiga joonistamine 6

  Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite...
 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

  Kursuse “Loovus ja IKT” sisuks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid. I moodul Loovus. Loovuse äratamise meetodid II moodul 6 mõttemütsi meetod. Esitlusvahendid III moodul Loovtöö III kooliastmes. Loovtöö esitlemise...