Keeleteemaline veebiviktoriin


10. oktoobrini saavad õpilased vastata keeleteemalise veebiviktoriini küsimustele. 

Loe edasi...

Kutsu õpilased ProgeTiigri programmeerimis-konkursile!


Tehnoloogiahuvilised lapsed ja noored saavad registreerida end esimesele üleriigilisele programmeerimisalasele ProgeTiigri konkursile „Tuleviku õpperuum 2050“, kus õppijaid oodatakse programmeerima, roboteid ehitama ja äppe looma.

Loe edasi...

Võrgustik Võrgutab uued seminarid!


Kokkupuude digivahendite ja audiovisuaalse meediaga toimub lastel juba enne kooliminekut, seega peaks koolis enam tähelepanu pöörama meediaõpetuse integreerimisele õppesse. Meediakasutusest räägib järgmine Võrgustik Võrgutab seminar.

Loe edasi...

HaridusSilm lubab koole võrrelda mitmekesiste näitajate alusel


Haridusstatistika visuaalses keskkonnas http://haridussilm.ee saab koole tulevikus võrrelda tunduvalt rohkemate näitajate alusel, mis aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust.

Loe edasi...
 

Sügisese IKT konverentsi keskmes on tehnoloogia laiem kasutamine õppetöös

Sügisesel koolivaheajal, 22. oktoobril toimub Tallinna Reaalkoolis IKT-teemaline konverents õpetajatele ja koolijuhtidele.

Loe edasi...

Täna saab tutvuda ettepanekutega loomemajanduse õpetamiseks koolides

30. septembril kell 10.00-12.00 tutvustatakse Tallinna Loomeinkubaatoris rahvusvahelise CENTRES projekti ettepanekuid, kuidas luua põhi- ja keskkoolis soodsad tingimused loomemajanduse õpetamiseks ja õppimiseks.

Loe edasi...

Nanotehnoloogia astub üle kooliläve

Uuendusmeelsed Eesti koolid osalevad Tartu Ülikooli juhtimisel projektis Quantum Spin-Off, mis viib nanotehnoloogia, tänapäeva teaduse ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluse õpilasteni.

Loe edasi...

IT-spetsialistil on lai tööpõld ja hea palk

Oktoobri alguses toimuvad Prantsusmaal Lille´is Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills. Kolm noort IT-spetsialisti jagavad enne võistlusele minekut oma kogemusi IT-õpingutest, paraktikast ja tööst.

Loe edasi...

Veel on võimalus taotleda arvuti teel juhitavaid seadmeid õppetööks!

Kuni 30. septembrini saavad lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutsehariduskoolid osaleda taotlusvoorus „Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks“.

Loe edasi...