Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses Eno (Viljandi Gümnaasiumi 3.02-2.03.2016)

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses Eno (Viljandi Gümnaasiumi 3.02-2.03.2016)

Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses Eno (Viljandi Gümnaasiumi 3.02-2.03.2016)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 19
Omanik: Marika AnissimovTüüp: Õpikogukond

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse maht ja kestus: 1 EAP, 26 akad. t, pikkus kokku 1 kuu: 3 auditoorset kohtumist 4 x 45 min. (12 akad.t auditoorne ja 14 iseseisev töö)

Õpikeskkond: Koolielu

Koolitaja: Marika Anissimov

Koolituse õppetöövorm: Kombineeritud õpe.
Koolituse toimumise ajad:
03.02.2016 kell 14:15 - 17:15
10.02.2016 kell 14:15  - 17:15
02.03.2016 kell 14:15 - 17:15
 
Koolituse toimumise koht: Viljandi Gümnaasium, Hariduse2, Viljandi
 
Koolituse sihtrühm: Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Koolituse eesmärk: 
  • Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.

  • Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.

  • Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.

Koolituse õpiväljundid:

  1. Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)

  2. Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate  õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)

  3. Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Koolitusel osalemise eeldused:

Vaja on arvutialaseid algteadmisi.

Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.

 

Koolitusel osalemise eeltingimused:

Soovitav on, et osalejal on juurdepääs interaktiivse tahvli kasutamise võimalus iseseisva töö tegemiseks.

Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus.

Haridus- ja Noorteamet