Katrin Saks

Asukoht:

,

Koolid:
Ained: Erialakeel

Minust

Töötan inglise keele lektorina TÜ Pärnu Kolledžis. Uurin keeleõppestrateegiate kasutamist ja eneseregulatsiooni toetamise võimalusi personaalsetes õpikeskkondades.

Viited

Veel
Harno logo