• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • Raudvara
  • avatud kogukond
  • 14 liiget

  Raudvara

  Siia kogukonda laeme üles erinevate filosoofiliste perspektiivide esindajad täiskasvanuhariduses.
 • IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 4
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  IKT JA LOOVUS LASTEAIAS 4

  Lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhine kursus, kus tutvustatakse lastele sobivaid mänge ning programme.  Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine toetab lapse mõtlemist ja...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 4"
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 4"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Kunda ÜG algklassiõpetajad
  • suletud kogukond
  • 1 liige

  Kunda ÜG algklassiõpetajad

  Rõõmsameelsed, õpihimulised ja tegusad.
 • LibreOffice Koolielus III
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  LibreOffice Koolielus III

  Aeg: 29. november- 20. detsember 2013 Registreerimine kursusele on avatud EKISes. Kursusest saab osa võtta kuni 30 osalejat. Nii mõnigi Eesti kool kaalub üle minemist vabavara LibreOffice kasutamisele. Õpetajad on tihti märganud, et õpilased saadavad neile koduseid töid, mille faililaiend ei ole...
 • Tutvumine programmiga MSW Logo II
  • suletud kogukond
  • 22 liiget

  Tutvumine programmiga MSW Logo II

  Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda suuna programmeerimise õpetamiseks algklassilastele. Programmeerimine arendab õpilaste analüütilist mõtlemist ja õpetab neid nägema põhjuse ja tagajärje seost. Programmeerides arenevad loogika ja loovus. Toimumise aeg:  4. november- 1....
 • LibreOffice Koolielus II
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  LibreOffice Koolielus II

  Aeg: 1.- 22. november 2013Registreerimine kursusele on avatud EKISes. Kursusest saab osa võtta kuni 30 osalejat. Nii mõnigi Eesti kool kaalub üle minemist vabavara LibreOffice kasutamisele. Õpetajad on tihti märganud, et õpilased saadavad neile koduseid töid, mille faililaiend ei ole...
 • Järvamaa lasteaedade õpetajate koolitus "Õpetaja loob ja jagab"
  • suletud kogukond
  • 10 liiget

  Järvamaa lasteaedade õpetajate koolitus "Õpetaja loob ja jagab"

   Kursuse käigus tutvutakse kodulehe loomisega, e-raamatute koostamisega, interaktiivsete mängude loomise keskkondadega.  Õpitakse looma helifaile, GIF animatsioone. Koostama virtuaalset veebipõhist lingikogu. Lõputööna valmib igal kursuslasel koduleht, milles kajastub...
 • HEV ja IKT Vara Põhikoolis
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  HEV ja IKT Vara Põhikoolis

  Kursuse eesmärgiks on tutvustada hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi HEV laste õppetöö toetamisel.  Kursuse teemad - hariduslike erivajaduste käsitlemine - õpilase erivajaduste kaardistamine -...
 • 9t geograafia
  • suletud kogukond
  • 24 liiget

  9t geograafia

  Geograafia õpikogukond
Haridus- ja Noorteamet