• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • E-kursus "Juhendite loomine 5"
  • suletud kogukond
  • 30 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 5"

  Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama...
 • Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks 2014

  Hindamismudel on suurepärane vahend õpetajale ja õpilasele tagasiside andmiseks õppimise edenemisest. Lisaks sellele, et hindamismudel aitab kirjeldada hetkeolukorda on sellelt võimalik välja lugeda ka siht, kuhu edasi minna ja vaadata, millised arengud on toimunud. Samuti võimaldab hindamismudel...
 • e-kursus Animatsioon 4
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  e-kursus Animatsioon 4

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel
  • suletud kogukond
  • 23 liiget

  Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel

  Toimumise aeg: 27. oktoober - 8. detsember 2014 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine http://koolitus.hitsa.ee/ ) Kursuse lühikirjeldus: Kursus...
 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Tallinna Reaalkoolis
  • suletud kogukond
  • 17 liiget

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Tallinna Reaalkoolis

  Koolitusel osalevatele õpetajatele kodutööde lisamiseks. Kodutöö lisage vasakult Kogukonna aruteludesse.
 • E-kursus. Innovaatilised õpilood
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  E-kursus. Innovaatilised õpilood

  Toimumise aeg:  Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhtidele,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), e-kursuse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 25 (registreerumine Koolitusveebis) Kursuse lühikirjeldus: Kursus innovaatilised õpilood aitab...
 • e-kursus "Nutitelefonide rakendused ja kasutamine õppetöös 3"
  • suletud kogukond
  • 38 liiget

  e-kursus "Nutitelefonide rakendused ja kasutamine õppetöös 3"

  Toimumise aeg: 22.september-20. oktoober 2014Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu.Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuseOsalejate...
 • Õpetaja digitaalses ühiskonnas (sept-okt 2014)
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  Õpetaja digitaalses ühiskonnas (sept-okt 2014)

  "Tuleviku õpetaja" programmi IV moodul "Õpetaja digitaalses ühiskonnas" (sept-okt 2014) HITSA ruumides, koolitaja Piret Joalaid.
 • Kadrioru Saksa Gümnaasiumi algklassid
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 5"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
Haridus- ja Noorteamet