• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus"

  Toimumise aeg: 3. november - 30. november 2014 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine SIIN) Kursuse lühikirjeldus: Kursusel osalejad saavad ülevaate...
 • Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 2014/2015

  “The irony of life is that it is lived forward but understood backward.”Søren Aabye Kierkegaard Antud kogukond hõlmab 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril TallinnaÜlikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiilinemõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi
 • Geograafia VHK 9P
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Geograafia VHK 9P

  VHK 9p geograafia õpikogukond
 • Arvutiga joonistamine 7
  • suletud kogukond
  • 34 liiget

  Arvutiga joonistamine 7

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite...
 • MSW Logo II
  • suletud kogukond
  • 20 liiget

  MSW Logo II

  Koolituse lühikirjeldus Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi...
 • MSW Logo I
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  MSW Logo I

  Koolituse lühikirjeldus Koolitusel osalejad tutvuvad programmiga MSW Logo, mis on lihtne programmeerimiskeel ja sobib kasutamiseks algklasside õpilastega. Programmi MSW Logoga tehakse lihtsamaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis arendavad analüütilist mõtlemist ning...
 • Esimesed sammud programmeerimises
  • suletud kogukond
  • 38 liiget

  Esimesed sammud programmeerimises

  Koolitusel osalejad saavad ülevaate baasoskustest, mis aitavad lastel jõuda programmeerimiseni. Tutvutakse hiire-, klaviatuuri-, loogika-,  mõtlemis- ja vähest programmeerimist nõudvate mängudega. See on ettevalmistav õppimisüritus,  mille abil luuakse õpilaste valmisolek programmeerimisega...
 • Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (pilootkoolitus)
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (pilootkoolitus)

  Käesolev koolitus on koolituse "Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT" arendatud versioon.Iga haridusasutus peab looma kõikidele õppijatele õppija erivajadusi arvestava ja tema arengut parimal viisil toetava keskkonna; peab tagama, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja...
 • Rahumäe põhikooli õpetajad
  • avatud kogukond
  • 13 liiget

  Rahumäe põhikooli õpetajad

  Tallinna Rahumäe Põhikooli kollektiivi sisene koolituskogukond. 2014/2015 õppeaastal käivitunud vahendite ja meetodite töötubade tugipunkt. Töötoad toimuvad 1 x kuus kolmpäeviti kell 15.30 arvutiklassis. Töötuba 1 (ristõnade koostamine) toimub 10.septembril Töötuba 2 (sõnapilvede koostamine)...
 • Erivajadustega laps tavakoolis 4
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  Erivajadustega laps tavakoolis 4

  Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse universaalset õpimudelit...
Haridus- ja Noorteamet