Martin Sillaots

  Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Kasutaja Martin Sillaots kogukonnad

  Kasutaja Martin Sillaots kogukonnad

  • Digitiigrid katsetavad
   • suletud kogukond
   • 17 liiget

   Digitiigrid katsetavad

   Kogukond on loodud selleks, et katsetada, kas keskkond sobib koolituseks.  
  • Ettevõtlusõpe
   • avatud kogukond
   • 42 liiget

   Ettevõtlusõpe

   Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine: isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks; teadmised ja...
  • iTEC Eesti
   • suletud kogukond
   • 54 liiget

   iTEC Eesti

   iTEC Innovaatilised tehnoloogiad õppima kutsuvas klassiruumis iTEC on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt, mille raames uuritakse, kuidas tehnoloogia lähima 5-10 aasta jooksul koolitöös võiks rakendust leida. Projekti juhib European Schoolnet.Projekt algas  2010. aasta septembrikuus ning kestab...
  • Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes
   • suletud kogukond
   • 54 liiget

   Keskkond põhikooli projekt- ja loovusõppes

   Põhikooli riiklik õppekava sätestab põhiharidusstandardi, mille lahutamatuks osaks on  läbivad teemad – kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus jne. Õppetööd planeerides peaksid aineõpetajad lisaks oma ainevaldkonnaga seotud teemadele käsitlema ka...
  • Koolielu vidinate õppimisüritus
   • avatud kogukond
   • 36 liiget

   Koolielu vidinate õppimisüritus

   Kuidas võtta Minu Koolielust viimast ja esitleda Minu profiilis parimat? Õppematerjalid asuvad Kogukonna lehtedes - alusta alumisest. Õppetegevuseks ja halduseks kasutama Arutelu keskkonda (rühma foorumit). Ajakava: 10.10.11 - Sissejuhatus, Vidinate olemus, Minu Koolielu, Kasutaja...
  • LOR
   • avatud kogukond
   • 14 liiget

   LOR

   See on kogukond repositooriumide teemalise veebipõhise kursuse läbiviimiseks. Teemad, mida sellel kursusel käsitletakse: repositooriumi olemus, metaandmed, repositooriumide näited ja halduskeskkonnad, õppematerjalide otsimine ning avadamine. Kogukond on mõeldud kursuse õppematerjalide...