Ettevõtlusõpe


avatud kogukondKogukonna liikmed: 42
Omanik: Liisi HansenTüüp: Ainealane kogukond

Ettevõtlusõppe eesmärk on tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine:

  • isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks;
  • teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja kuidas teha?

Ettevõtlusõppe roll

Ettevõtlusõppe arengulugu

Ettevõtlusõppe mõiste kujunemine

Ettevõtlusõppe eesmärgid

Ettevõtlusõppe sisu mudel

Ettevõtlikkus

 

2016 – 2018. aastal viiakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu ettevõtlusõppe programmi, eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi.

Tutvu programmi ja elluviidavate tegevustega!

 

 

 Ettevõtlusõppe õpetamist toetavad leheküljed:


MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPETUS

 

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Gümnaasiumi aineraamat

Õppeprotsessi kirjeldus


Vajalikku infot leiad ka Majandusõpetajate kogukonnast. Juurdepääsu piiranguks on kogukonna liikmelisus.

 

 


Ettevõtlus- ja majandusõppe ÕPPEMATERJALID

 


Haridus- ja Noorteamet