IFI7035

Navigatsioon

IFI7035


avatud kogukondKogukonna liikmed: 8
Omanik: AnneTüüp: Ainealane kogukond

Tallinna ülikooli multimeedia ja õpisüsteemide eriala magistrandid Age, Anne, Hettel ja Piret said ülesande analüüsida aines 'Haridustehnoloogia uurimissuunad' keskkonda Koolielu.

Kajastame oma tähelepanekuid kogukonna blogis ja ootame ka teistelt kommentaare, parandusi, soovitusi.

Haridus- ja Noorteamet