Koolielu vidinate õppimisüritus

Leheküljed

Vidina mõiste

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,

Peale sisselogimist satub kasutaja Minu Koolielu sektsiooni. See on lehekülg, mis  sisaldab otseteid kasutajat huvitavatele Koolielu sektsioonidele ning loetelusid värskematest materjalidest ja uudistest nendest sektsioonidest. Otseteed ning loetelud esitatakse eraldi töövahenditena - vidinatena. 

 

Vidin (widget või gadget) on eraldiseisev rakendus - tööriist, mida on võimalik erinevatesse keskkondadesse integreerida ning korduvalt kasutada. Näiteks tuntuim vidinate kogum on Google Gadgets (http://www.google.com/ig/directory?synd=open. Google vidinaid saab integreerida iga veebilehe sisse. Nende kaudu on võimalik käivitada Google rakendusi. Koolielu vidinad on enamasti Koolielu sisesed. Neid on võimalik korduvalt kasutada Minu Koolielu või Minu Profiili sektsioonides. Näiteks Uued õppevahendid vidinat võib esitada Minu Koolielus korduvalt. Iga kord esitab ta erineva õppeaine õppematerjalid. Minu viimased õppematerjalid vidinat võib kasutada nii Minu koolielus kui ka Minu profiilis. Minu koolielus on selle eesmärk anda autorile ülevaade tehtud töödest. Minu profiilis on sama vidina ülesanne anda profiili külastajale informatsiooni kasutaja saavutustest. Koolielu sees saab kasutada ka portaali väliseid vidinaid (näiteks Google Gadgets), kuid koolielu vidinaid väljaspool portaali kasutada ei saa. 

Harno logo