Koolielu vidinate õppimisüritus

Leheküljed

Koolielus on enam kui 32 erineva vidina. Täpset arvu on raske määratleda, sest mõni vidinatest on korduvalt kasutatav erinevaks otstarbeks ja mõni vidin on omakorda vidinate grupp. Järgnevalt põgus ülevaade neist kõigist:

 

1. Failide vidin

Esitab loetelu sinu isiklikest failidest. Need on konkreetse kasutajaga isiklikus kaustas asuvad failid, mitte kogukonna ühises kaustas, ega õppematerjalide sektsioonis salvestatud failid.

 

2. Uued järjehoidjad

Esitab loetelu sinu järjehoidjatest (bookmarks). Erinevalt veebilehitseja järjehoidjatest on võimalik neid jagada ja avaldada Koolielu teistele kasutajatele. Järjehoidjal klikkides avaneb viidatav veebilehekülg. Sobib huvitavate linkide (nii Koolielu siseste kui ka väliste) levitamiseks. Järjehoidjaid luuakse "Järjehoidjate kogus" asuva "Järjehoidja nupp" abil (see tuleb brauseri tööriistaribale sikutada). Sobib Minu Profiili lehele kasutajat huvitavate veebilehtede tutvustamiseks.

 

3. Lehed 

Esitab loetelu sinu loodud isiklikest veebilehtedest. Need on konkreetse kasutajaga isiklikus kaustas asuvad lehed, mitte kogukonna ühises kaustas, ega õppematerjalide sektsioonis salvestatud lehed.

 

4. Kogukonnad

Esitab loetelu kogukondadest, mille liige sa oled.Sobib nii Minu Kooliellu kui ka Minu Profiili.

 

5. Sõbrad

Koolielus on võimalik hoida silma peal sulle huvi pakkuvate kasutajate tegevusel, milliseid faile on nad avaldanud, materjale lisanud jne. Antud vidin esitab loetelu sinu Koolielu sõpradest ja loob otsetee nende kasutajaprofiili. Sobib Minu Kooliellu ja Profiili (pigem Kooliellu)

 

[6. Teadetetahvel]

Selle teadetetahvli võid lisada oma profiililehele, teised registreerunud kasutajad saavad siis sinna teateid jätta. Antud vidinat ei saa valida Minu Koolielu sektsioonist.

 

7. Tegevus

Avaldab loetelu sinu või sinu sõprade viimastest tegevustest Koolielus. Sinu tegevused sobivad pigem Profiili lehele, sõprade tegevused pigem Minu Koolielu lehele.

 

8. Telegrammid

Esitab loetelu sinu mikroblogi postitustest. Sobib avaldamiseks oma kasutajaandmete lehel, et tutvustada teistele kasutajatele oma mõtteid ja tegemisi. Mikroblogi postituste loomine käib Elgg vahendite hulka kuuluva "Telegramm". Teised kasutajad saavad sinu postitusi kommenteerida.

 

9. Twitter

Esitab loetelu sinu viimastest Twitteri mikroblogi sissekannetest. Eeldab Twitteri kasutajakonto olemasolu. Sobib Profiili lehele.

 

10. Kogukonna tegevused

Esitab loetelu sinu kogukondade viimastest tegevustest: vestlusringi teemad ja vastused, üleslaetud failidest ja loodud veebilehtedest. Sobib Minu Kooliellu.

 

11. Elgg-i vahendid

Esitab loetelu täiendavatest Koolielu töövahenditest, mis põhinevad Elggi tööriistadel (Koolielu on ehitatud Elgg baasil):

1. Failid - võimaldab laadida üles ja levitada isiklikke faile.

2. Järjehoidjad - võimaldab luua ja jagada järjehoidjaid veebilehtedele.

3. Kasutajad - Loetelu Koolielu kasutajatest

4. Kogukonnad - viib kogukondade sektsiooni.

5. Kollektsioonid - viib õppeainetesse sinu kolektsioonidesse

6. Kõikide blogipostitused - võimaldab luua oma ja külastada teiste ajaveebe.

7. Lehed - võimaldab luua ja levitada isiklikke veebilehti

8. Sõbrad - Esitab loetelu sinu sõpradest

9. Tegevused - Koolielus toimunud tegevuste loetelu

10. Telegramm - mikroblogi

11. Töövahendid - viide koolielu töövahendite sektsioonile

Osaliselt on Elggi töövahendid dubleerivad ja osaliselt vähest rakendust leidvad.

 

12. Minu kalender

Esitab jooksva kuu kalendri, mis võimaldab liikuda otse sündmustele. Kasutajal on võimalik filtreerida kalendri sündmusi õppeainete lõikes. Kui ained on märkimata, siis võetakse kasutajat huvitavad ained tema profiilist. Kasutajal on võimalik häälestada kalender selliselt, et see näitab kõiki Koolielu sündmusi "Kasuta koolielu kalendrit" kontrollkast.

 

13. Minu ained

Esitab loetelu ainetest, mis on määratletud sinu kasutajaandmetes. Iga aine nimi on link vastava aine lehele.

Sobib Minu Kooliellu ja ka Minu Profiili

 

14. Minu viimased blogipostitused

Esitab sinu viimaste blogipostituste pealkirjade loetelu. Sobib pigem Minu Profiili.

 

15. Tagasiside

Vidin võimaldab anda Koolielu toimetusele tagasisidet.

 

16. Uued vestlused

Esitab loetelu Vestlusringi viimastest postitustest.  

 

17. Viimased kuulutused

Näitab portaali viimaseid kuulutusi. Kasutaja saab täpsustada, kas teda huvitavad tööpakkumised või kursuste reklaam.

 

18. Minu viimased kuulutused

Esitab loetelu kasutaja poolt kirjutatud kuulutustest. Saab täpsustada, kas loetelus näidatakse juba avaldatud või avaldamise heakskiitmist ootavad kuulutused. Juba avaldatud kuulutuste loetelu sobib pigem Minu Profiili lehele, veel avaldamist ootavad kuulutused Minu Koolielu lehele.

 

19. Avaldamist ootavad kuulutused

See vidin on mõeldud Koolielu toimetajale. Esitab loetelu ülevaatamist ja avaldamist vajavatest kuulutustest.

 

20. Uued töövahendid

Avaldab loetelu viimati lisatud töövahendite tutvustustest. Iga töövahendi nimi on viide põhjalikumale kirjeldusele. Töövahendeid võib filtreerida ainete lõikes.

 

21. Uued õppematerjalid

Esitab loetelu Koolielusse viimati lisatud õppematerjalidest. Loetelu on võimalik filtreerida ainete lõikes. Sobib Minu Kooliellu

 

22. Minu kollektsioonide

Esitab loetelu sinu loodud kollektsioonidest (õppematerjalide kogumikest) ja loob lingi nende avamiseks. Sobib nii Minu kooliellu kui ka profiili.

 

23. Minu lemmikud

Esitab loetelu õppematerjalidest, mida oled märkinud oma lemmikuteks

 

24. Minu viimased õppematerjalid

Avaldab loetelu sinu poolt viimati lisatud materjalidest. Materjale saab filtreerida avaldamise ja ootel olemise lõikes. Avaldatud materjale sobib esitada kasutaja profiilis - kasutaja portfolio. Ootel materjale sobib esitada Minu koolielus - annab hea ülevaate materjalide avaldamise seisust. Vajadusel võib seda vidinat võtta kasutusele topelt - avaldatud ja ootel materjalid eraldi loeteludena.

 

25. Ootel õpematerjalid

Esitab loetelu Koolielus avaldamist ootavatest õppematerjalidest. Loetelu nägemiseks peab sul olema ainemoderaatori või Koolielu toimetaja roll.

 

26. Uued uudised

Esitab loetelu värskemate uudiste pealkirjadest ning sisukokkuvõtetest. Uudise pealkiri on viide pikemale uudisele. Loetelu võib filtreerida ainete lõikes.

 

27. Minu viimased uudised

Esitab loetelu sinu poolt viimati kirjutatud uudistest. Saab täpsustada, kas loetelus näidatakse juba avaldatud või avaldamise heakskiitmist ootavad uudised. Juba avaldatud uudiste loetelu sobib pigem Minu Profiili lehele, veel avaldamist ootavad uudised Minu Koolielu lehele.

 

28. Avaldamist ootavad uudised

See vidin on mõeldud Koolielu toimetajale. Esitab loetelu ülevaatamist ja avaldamist vajavatest uudistest.

 

29. Flickr

Esitab sinu uuemad fotod Flickr-is. Vidina kasutamiseks peab sul olema Flickr-i kasutajakonto. Koolielu ja Flickr-i vahelise seose loomiseks on vaja teada sinu Flickr-i identifikaatorit (see on üks tüütu number, mida saab lasta enesele genereerida). Sobib kasutaja profiili.

 

30. Hetkel

Vidin loob välja, mille kaudu saad anda teada oma hetke tegevustest, emotsioonidest, asukohast jne. Sobib Minu Profiili lehele.

 

31. Võtmesõnapilv

Esitab Koolielu võtmesõnade pilve. Pilv kirjeldab koolielu sisu ja võimaldab liikuda otse konkreetse võtmesõnaga seotud infokildudele: uudistele, töövahenditele, vestlusteemadele, kollektsioonide ja kogukondade materjalidele. Kasutaja saab määrata esitatud võtmesõnade arvu. Sobin Minu kooliellu.

 

32. XGadgets

Võimaldab Google vidinate kasutamist Koolielu sees. Paljud Google vidinad eeldavad, et sa oled Google registreerunud kasutaja (näiteks kalender, kirjavahetus, ...). Teised jälle ei eelda seda (näiteks ilm, kaardid, ...). Koolielu ja Google vidinate vahelise seose loomiseks tuleb vidina muutmise režiimis sellesse kopeerida vidina kood. Koodi saamiseks on muutmise aknas spetsiaalne link. Seejärel tuleb viidatud aadressil otsida sobiv Google vidin. Vidina kõrval klikkida nuppu "Add to your webpage", kujundada vidina välimus, vajutada nuppu "Get the Code" ja veebilehel esitatud kood kopeerida Kooliellu Google vidina aknasse. Google vidinat võib sisestada korduvalt esitades selles erinevaid vahendeid.

Sobib Minu Kooliellu, kui töölauast soovitakse kujundada kõikehõlmav töökeskkond või Minu Profiili lehele lisavidinate avaldamiseks.

Harno logo