Koolielu vidinate õppimisüritus

Leheküljed

Kõiki vidinaid korraga ei lähe ühelgi kasutajal vaja. Neid on mõistlik valida lähtudes oma rollist ja tegevustest Koolielu keskkonnas. Võimalikud rollid ja neile sobivad vidinad on: 

 

1. Materjalide kasutaja

Kasutaja kasutab teiste pootl avaldatud materjale. Sobivad vidinad on:

1. Uued õppematerjalid. Vidina sisu võiks olla filtreeritud aine lõikes

2. Kollektsioonid - sobib, kui kasutaja on kasutaja on leitud õppematerjale grupeerinud oma äranägemise järgi.

3. Lemmikud - sobib, kui kasutaja on leitud materjale lemmikuks märkinud. Vidin võimaldab neid taas kiirelt üles leida.

4. Töövahendid - töövahendite kirjeldused on väga sarnased õppematerjalidele.

 

2. Materjalide autor-avaldaja

Kasutaja avaldab omaloodud materjale või kirjeldab teiste loodud materjalide metaandmeid. Sobivad vidinad on:

1. Minu viimased õppematerjalid (Ootel) - Vidina häälestust muuta selliselt, et see esitab kasutaja poolt avaldatud, kuid Koolielu aineeksperdi poolt heakskiitmist ootavad materjalid. Annab hea ülevaate avaldamise käigust. Sobib Minu Koolielu lehele.

2. Minu viimased õppematerjalid (Avaldatud) - Sobib nii Minu Koolielu kui ka Minu Profiili lehele. Profiilis moodustab see omamoodi portfoolio tehtud töödest.

 

3. Uudisete lugeja

1. Uued Uudised

 

4. Uudiste kirjutaja

1. Minu viimased uudised (Ootel) - Minu Koolielus

2. Minu viimased uudised (Avaldatud) - Minu Profiilis

 

5. Tööotsija

1. Viimased kuulutused (Pakun tööd režiimis) - tööotsija Minu Koolielu lehel

2. Minu viimased kuulutused (Otsin tööd ja Avaldatud) - Minu Profiilis

3. Minu viimased kuulutused (Otsin tööd ja Ootel) - Minu Koolielus

 

6. Tööpakkuja

- Viimased kuulutused (Otsin tööd režiimis) - näiteks koolijuhi Minu Koolielu lehel

- Minu viimased kuulutused (Pakun tööd ja Avaldatud) - Kasutaja Profiil

- Minu viimased kuulutused (Pakun tööd ja Ootel) - Minu Koolielus

 

7. Ürituse korraldaja

1. Minu viimased kuulutused (Kursused ja Avaldatud) - Minu Profiilis

2. Minu viimased kuulutused (Kursused ja Ootel) - Minu Koolielus

 

8. Üritusel osaleja

1. Viimased kuulutused (Kursused) - Minu Koolielus

 

9. Kogukonna liige

Sõltumata sellest, kas tegemist on kogukonna algataja või liitunud liikmega:

1. Kogukonnad

2. Kogukonna tegevused

 

10. Suhtlus

Suhtlust võimaldavad ja hoogustavad vahendid on:

1. Uued Vestlused - sobib Minu Koolielu lehele

2. Sõbrad - sobib Minu Koolielu leheleaga ka Minu Profiilile

3. Tegevused (Sõbrad) - sobib Minu Koolielu lehele

4. Tegevused (Minu) - Sobib Minu Profiilile

5. Hetkel - Sobib Minu Profiilile

6. Telegrammid - Sobib Minu Profiilile

7. Minu viimased blogipostitused - Sobib Minu Profiilile

8. Teadete tahvel - Sobib Minu Profiilile

 

11. Välised

Koolielu ja välise maailmaga seost luu võimaldavad vidinad on:

1. Twitter - Sobib Minu Profiilile

2. Flickr - Sobib Minu Profiilile

3. Google - Sobib Minu Profiilile

 

12. Haldus

Mõned Koolieluvidinad on mõeldud ainult portaali toimetajatele ja aineekspertidele:

1. Avaldamist ootavad uudised (toimetajale)

2. Avaldamist ootavad kuulutused (toimetajale)

3. Avaldamist ootavad materjalid (aineeksperdile)

 

 

13. Kasutud

Päris mõistlikku rakendust mitteleidnud või arenduse käigus vigaseks muutunud vidinad on:

1. Minu ained - kuna ainelehti senisel kujul enam ei eksisteeri, siis see vidin ei tööta

2. kalender - ülekoormatud ja segadust tekitav

3. Failid - isiklikud failid

4. Lehed - isiklikud lehed

5. Uued järjehoidjad - järjehoidja lisamine on suhteliselt tülikas

6. Võtmesõnapilv - võtmesõnu on liiga palju ja need ei muuda navigeerimist lihtsamaks

7. Tagasiside - ei tööta.

 
Harno logo