• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"
  • suletud kogukond
  • 42 liiget

  E-kursus " Nutiseadmete kasutamine õppetöös 6"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Koolirobootika
  • suletud kogukond
  • 1 liige

  Koolirobootika

 • Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses Eno (Viljandi Gümnaasiumi 3.02-2.03.2016)
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses Eno (Viljandi Gümnaasiumi 3.02-2.03.2016)

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi...
 • Õpilugu „Muna õpetab kana ja kukke"
  • suletud kogukond
  • 11 liiget

  Õpilugu „Muna õpetab kana ja kukke"

  Ammusest ajast on teada, et asjad saavad selgeks siis, kui neid ise õpetada. Tihti on õpilased tehnoloogiat kasutades julgemad ja tublimad kui täiskasvanud. Õpiloos „Muna õpetab kana ja kukke“ saavad õpilased võimaluse ise midagi õpetada  nii üksteisele, kui  ka täiskasvanutele.  Uurime...
 • Õpilugu "Õpetajavaba tund"
  • suletud kogukond
  • 15 liiget

  Õpilugu "Õpetajavaba tund"

  Viimasel ajal on üha rohkem kõlapinda leidnud teema õpetaja rolli muutumisest koolis, õpetaja kui nõustaja ja kaaslane. Õpilugu "Õpetajavaba tund" keskendubki sellele. Mida tähendab õpetajavaba tund? On see kõikides kooliastmetes ühesuguse tähendusega? Kus on sellise tunni ajal õpetaja?...
 • eKursus Animatsioon 6
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  eKursus Animatsioon 6

  Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  E-kursus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
 • Helifailid õppetöös
  • suletud kogukond
  • 31 liiget

  Helifailid õppetöös

  Helifaile ei kasutata õppetöös just palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida. Sihtgrupp: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"
  • suletud kogukond
  • 35 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Arvutiga joonistamine 10
  • suletud kogukond
  • 39 liiget

  Arvutiga joonistamine 10

  Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite...
 • Digitaalne jutustus lasteaias
  • suletud kogukond
  • 1 liige

  Digitaalne jutustus lasteaias

  Kogukond on loodud, et katsetada nelja õpilugu digitaalse jutustuste loomiseks. Tulemuste põhjal valmib haridustehnoloogia magistritöö. Kogukonda koordineerib Kärt Kase  
Haridus- ja Noorteamet