• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 5"

  Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi,...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 7"
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 7"

  Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Orava Pk)
  • suletud kogukond
  • 16 liiget

  Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Orava Pk)

  Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatud. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate sotsiaalsete tarkvaradega,...
 • Koolitus
  • suletud kogukond
  • 1 liige

  Koolitus

 • Безопасный Интернет (Targalt internetis) - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ
  • avatud kogukond
  • 5 liiget

  Безопасный Интернет (Targalt internetis) - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ

  Добро пожаловать на пилотный электронный курс "Безопасный Интернет (Targalt internetis)  - для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ"! Интернет прочно вошел в нашу жизнь и изменил общество. Но при всех своих преимуществах он таит потенциальную опасность. Мир интернета...
 • Meisterdame koos
  • avatud kogukond
  • 8 liiget

  Meisterdame koos

  Ootame nii õpilasi kui õpetajaid Koolielu reaal- ja tehnoloogiaainete
 kuu lõpetuseks ja algava advendiaja sissejuhatuseks meiega koos meisterdama. 
"Meisterdame koos" üritus kestab 23.-29. novembrini 2015. Teemad: 1. Selge sihiga uude aastasse - sobib sellele, kes saab  hakkama...
 • VKRK9ac
  • suletud kogukond
  • 14 liiget

  VKRK9ac

  This community is used by VKRK's Form 8ac (2015-16) in order to collaborate on different tasks.
 • Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Ehte Humanitaargümnaasiumis)
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Ehte Humanitaargümnaasiumis)

    Digialgus: Помощь в развитии творчества при помощи технологий   Объем:  1 EAP ( 26 ak/h) Форма обучения: 4х4ч - аудиторное обучение + 10ч - самостоятельная работа. Темы: Фотографии в интернете и в смарт-устройствах Программы для рисования и использование...
 • Õpetaja digitaalses ühiskonnas Lähte ÜG-s
  • suletud kogukond
  • 17 liiget

  Õpetaja digitaalses ühiskonnas Lähte ÜG-s

  Tuleviku õpetaja IV mooduli toetuseks loodud kogukond
 • SMART interaktiivne tahvel Heleni koolis 2015
  • avatud kogukond
  • 19 liiget

  SMART interaktiivne tahvel Heleni koolis 2015

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale, kasutades interaktiivsete...
Haridus- ja Noorteamet