Jane Veiper-Rambi

  Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Kasutaja Jane Veiper-Rambi kogukonnad

  Kasutaja Jane Veiper-Rambi kogukonnad

  • Arvutiga joonistamine 4
   • suletud kogukond
   • 52 liiget

   Arvutiga joonistamine 4

   Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel....
  • E-kursus "Digipildid koolielus 3"
   • suletud kogukond
   • 24 liiget

   E-kursus "Digipildid koolielus 3"

   Registreerumine kursusele on lõppenud. Varsti on algamas uued kursused. Jälgige reklaami!Digipilte kasutatakse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida. Kursusele registreerumine kuni 14. detsembrini....
  • E-kursus Animatsioon 1
   • suletud kogukond
   • 33 liiget

   E-kursus Animatsioon 1

   Uue õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti.  Õppimisüritus tutvustab õpetajatele joonisanimatsiooni loomist kasutades programme Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, MonkeyJam, Inkscape. Tutvust tehakse helitöötlusprogrammiga Audacity. Toimumise aeg:...
  • Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus
   • suletud kogukond
   • 41 liiget

   Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus

     Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav. Grupp on...
  • Esitlus ilma PowerPointita
   • suletud kogukond
   • 33 liiget

   Esitlus ilma PowerPointita

   Toimumise aeg: 14.jaanuar - 3. veebruar 2013 Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad. Kursuse maht: 12 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine lõppenud) Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi...
  • Haridustehnoloogide täienduskoolitus
   • avatud kogukond
   • 114 liiget

   Haridustehnoloogide täienduskoolitus

   Kogukond, kõigile neile, kes on läbinud või läbimas Tallinna Ülikooli ja BCS Koolituse haridustehnoloogide täiendkoolitust tegevõpetajatele. Esimene koolitusgrupp - 3. jaanuarist kuni 10. juunini 2012, seda rahastas SA Innove ESF meetmest „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav...
  • Mõtlemismängud on mõnusad
   • suletud kogukond
   • 71 liiget

   Mõtlemismängud on mõnusad

   Alanud on viimane nädal Mõtlemismängude kogukonnas. Palun ARUTELUDE rubriigis kõikide osalejate mõtteid:) 13. veebruariks!AITÄH!Toimumise aeg: 24.jaan 2011 – 13.veebr 2011 Registreerumine alates 17. jaan 2011 (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu)....
  • Õppimisüritus "Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks"
   • suletud kogukond
   • 28 liiget

   Õppimisüritus "Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks"

    Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks  ÕPPIMISÜRITUS ON LÕPPENUD! Toimumis:  12. september - 02. oktoober 2011  
  • Õppimisüritus - Õpime mängides
   • suletud kogukond
   • 51 liiget

   Õppimisüritus - Õpime mängides

   Õppimisüritus "Õpime mängides" on lõppenud.Toimumise aeg: 27.dets.2010 – 16.jaan.2011Sihtrühm: kõik õpetajad, kes soovivad õppida koostama mängulist laadi interaktiivseid harjutusi. Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes avaldab vähemalt kaks interaktiivset...
  • ProgeTiiger
   • avatud kogukond
   • 28 liiget

   ProgeTiiger

   ProgeTiigri kogukonnas saavad kõik jagada kogemusi ja ideid programmeerimisõppe käivitamisel erinevates kooliastmetes.