• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Tallinna Reaalkoolis 2015
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Tallinna Reaalkoolis 2015

  Koolitusel osalevatele õpetajatele kodutööde lisamiseks. Kodutöö lisage vasakult Kogukonna aruteludesse.
 • Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (Hiie)
  • suletud kogukond
  • 16 liiget

  Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil (Hiie)

  Iga haridusasutus peab looma kõikidele õppijatele õppija erivajadusi arvestava ja tema arengut parimal viisil toetava keskkonna - tagama, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara oleks kohandatud või koostatud kõigi õppijate vajadusi arvestades.  Koolituse eesmärk Tutvustada...
 • Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel
  • suletud kogukond
  • 28 liiget

  Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel

  Toimumise aeg: 9. november - 14. detsember 2015 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid Kursuse maht: 26 tundi (1AP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine https://koolitus.hitsa.ee/training/142/register) Kursuse...
 • Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus" 2
  • suletud kogukond
  • 17 liiget

  Õppimisüritus "eTwinning projektid koolielus" 2

  Toimumise aeg: 9. veebruar - 15. märts 2015 Sihtgrupp: alus-, üldhariduse-, kutsekoolide õpetajad, koolijuhid,  haridustehnoloogidKursuse maht: 26 tundi (1EAP), lõpetajad saavad tunnistuse Osalejate piirarv: 30 (registreerumine SIIN) Kursuse lühikirjeldus: Kursusel osalejad saavad ülevaate...
 • Veebikursus algklassiõpetajatele - video kasutamine õppetöös
  • suletud kogukond
  • 32 liiget

  Veebikursus algklassiõpetajatele - video kasutamine õppetöös

  KURSUS ON LÕPPENUD! TUNNISTUSED SAADETAKSE ESIMESEL VÕIMALUSEL! AITÄH KOOSTÖÖ EEST!   Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös. Kursusel käsitleme järgmisi...
 • Helifailid õppetöös
  • suletud kogukond
  • 24 liiget

  Helifailid õppetöös

  Helifaile ei kasutata õppetöös just palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini helifaile oma töösse integreerida. Sihtgrupp: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma...
 • Esimesed sammud programmeerimises
  • suletud kogukond
  • 31 liiget

  Esimesed sammud programmeerimises

  Koolitusel osalejad saavad ülevaate baasoskustest, mis aitavad lastel jõuda programmeerimiseni. Tutvutakse hiire-, klaviatuuri-, loogika-,  mõtlemis- ja vähest programmeerimist nõudvate mängudega. See on ettevalmistav õppimisüritus,  mille abil luuakse õpilaste valmisolek programmeerimisega...
 • Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 3
  • suletud kogukond
  • 2 liiget

  Nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine õppetöös 3

  Toimumise aeg: 26.01-22.02 2015Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.Kursusel osalemiseks on vajalik nutitelefoni (iPhone, android) olemasolu. Koolituse maht ja kestvus: 1 EAP (26 akad/h),  4 nädalat  Õppetöö vorm: veebipõhine Osalejate...
 • Õpetaja loob ja jagab
  • suletud kogukond
  • 14 liiget

  Õpetaja loob ja jagab

  Loov õpetaja kogub kõiki võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis, kust saab oma materjalid kätte olenemata sellest, kas on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida...
 • Interaktiivsed tahvlid - arendamine
  • suletud kogukond
  • 20 liiget

  Interaktiivsed tahvlid - arendamine

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite...
Haridus- ja Noorteamet