Hea e-kursus nõuab aega ja pühendumist


Avaldaja:admin07. September 2015

Kategooriad:E-õppe kvaliteet

Aasta e-kursuse tiitli pälvis tänavu kaks kursust – Tartu Ülikooli keemiakursus „Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis“ ning Tartu Kutsehariduskeskuse e-kursus „Praktiline keemia“. Uurisime autoritelt, kuidas auhinnaväärilised e-kursused sünnivad.

Tartu Ülikooli keemiakursuse „Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis“ autoriteks on Ivo Leito, Lauri Jalukse ja Irja Helm, Tartu Kutsehariduskeskuse e-kursuse „Praktiline keemia“ on loonud Anne Krull.

Miks otsustasite selle e-kursuse luua?

Ivo Leito: Mõõtemääramatuse hindamine on analüütilistele keemikutele tavaliselt väga raske. Vanasti seda tudengitele ülikoolis ei õpetatud ja praegugi ei ole see kõigis ülikoolides õppeprogrammis sees. Erinevatel koolitustel läbitakse põhitõed, aga praktiliste arvutusülesannete osa kipub liiga väheseks jääma. Kuna valdkond on keeruline ja arvutuste tegemise oskus on mõõtemääramatuse hindamisel väga oluline, siis on ka õppeprotsessis väga oluline isetegemine ja ülesannete lahendamine. Seetõttu on e-kursus üks väärt asi, sest sinna saab lisada harjutusi ja ülesandeid nii palju kui kulub. Iseseisev töö on midagi, mis väga hästi e-kursusele istub.

ivo_leito.png

Tartu Ülikooli analüütilise keemia professor Ivo Leito. Foto: http://uttv.ee

Anne Krull: Alates 2014. aasta veebruarist olen korraldanud ja koordineerinud e-õpet Tartu Kutsehariduskeskuses. Minu töökohustuste hulka kuuluvad ka õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine e-kursuste koostamisel ja pidamisel ning digitaalsete õpiobjektide väljatöötamisel. Kuigi olin ka varem ise e-kursust koostanud ja tehniline tugi e-kursuste loomisel olnud, siis tulemusega ma rahul ei olnud. Teiste nõustamiseks ei olnud ma endas kindel.

Otsustasin läbida täisprogrammi. Kõigepealt läbisin TÜ-s Triin Marandi juhtimisel "E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle" ja seejärel Lehti Pildi juhendamisel "Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks". Kuna sügisest hakkavad kehtima uued õppekavad, siis oli täpselt õige hetk alustada uue e-kursusega. Alustasin "Praktilise keemia" kursusega (endale kõige südamelähedasem), sest selle kursuse kohta materjal puudus ja pealegi on kutsekoolis väga erinevate õpistiilidega õpilasi.

anne_krull.JPG

Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Anne Krull tänavu kevadel "Aasta e-kursuse" auhinna üle andmisel. Foto: Terje Lepp

Rääkige palun oma e-kursusest lähemalt.

Ivo Leito: See kursus on mõõtemääramatuse hindamisest analüütilises keemias, mõõtemääramatus on pluss-miinus vahemik, mis iseloomustab analüüsitulemuse täpsust ja usaldusväärsust. Kursusel on 12 alajaotust, mis on väga erineva kaalu ja mahuga. Alguses tutvustatakse põhimõisteid ja töövõtteid, edasi tulevad raskemad teemad ja keerukamad ülesanded. Kõikides alajaotustes on hulgaliselt teste ja ülesandeid lisatud. Kursuse materjalid on avalikult üleval ja kõigile kättesaadavad ning selle teema võib nende abil ka täitsa iseseisvalt omandada.

Anne Krull: Minu loodud kursus ei ole 100% e-õpe. Kasutasin ümberpööratud klassiruumi metoodikat, see tähendab, et õpilased valmistavad kodus ette laboratoorse töö ning praktikumid teostavad klassis. Kursuse ülesehitusel lähtusin sihtrühmast – kutsekoolide õpilastest. Tahtsin luua kursuse, mida õppija tahaks läbida. Selleks kasutasin erinevaid lahendusi. Näiteks iga õppetüki alguses illustreerivad materjali temaatilised sõnapilved, QR-koodiga avanev õppemäng, enesetutvustuseks Padleti tahvel, teadmiste kontrollimiseks erinevad Hot Potatoes’i testid. Iga teema juurde lisasin õpijuhise, raamatu, enesekontrollitesti ning praktilise töö.

Milliste raskustega seisite silmitsi e-kursuse loomisel?

Ivo Leito: Oli üks fundamentaalne raskus – aja leidmine. Kõik muu on ületatav.
Alguses pidasin suureks probleemiks ja kartsin õppevideote tegemist, mis on e-kursuse keskseks komponendiks. Kuid tegelikult see kõik sujus, paljus tänu suurepärasele videomehele Enno Kaasikule. Selgus ka, et mingi teema lugemine auditooriumis tudengitele ja kaamera ees on täiesti erinev maailm. Video tegemine ostus väga nüansirohkeks ja huvitavaks.

Anne Krull: Teadmisi nagu oli ja tahtmisest kah puudus ei olnud. Kõige suurem probleem oli minu jaoks aeg. Kuna kursus valmis põhitöö, täiendusõppe ja pere kõrvalt, siis tuli aega väga ratsionaalselt planeerida. Õnneks on mul väga mõistvad ja toetavad lapsed.

Ivo Leito, teie kursusel on kolm autorit, kuivõrd see raskendas/lihtsustas kursuse loomist?

Ivo Leito: Ikka lihtsustas, teised autorid aitasid ülesandeid koostada ja testida, vaatasid materjale üle, andsid nõu, kritiseerisid. Nad aitasid ka MOOCi (avalik masskursus – toim) juures, näiteks foorumis küsimustele vastamisel jne.

Mida tähendab aasta e-kursuse kvaliteedimärgi saamine teile?

Ivo Leito: Tuleb välja, et oleme teinud head tööd. Eks see innustab ja julgustab seda materjali rohkem kasutama. Lisaks oleme alustanud uut e-kursust, mida on küll ilmselt tunduvalt raskem teha kui eelmist. Olemasoleva kursuse kvaliteedimärgi taotlusprotsessist saime ka üht-teist kasulikku, millega uue kursuse puhul arvestada.

Anne Krull: Ma olen selle kvaliteedimärgi üle väga uhke. See on tunnustus minu tööle, see annab indu jätkata ja ma tean, et olen õigel teel.

Milline on hea e-kursus ja kuidas see sünnib?

Ivo Leito: Mul ei ole suurt kogemust e-kursustega. Selle kursuse loomisel saime palju abi meie haridustehnoloogidelt Triin Marandilt ja Lehti Pildilt, kes on e-kursustega palju kokku puutunud. Nemad andsid näpunäiteid, kuidas see üles tuleb ehitada, mismoodi videoid teha tuleb jne.

Anne Krull: E-kursuse loomine on pikk ja käänuline tee. See on nagu malemäng, kus tuleb mitu käiku ette mõelda. Selleks, et ühte kursust teha, peavad olema algmaterjalid ja valmisolek neid uuendada ka kursuse loomise ajal. Teiseks tuleb leida kontrollgrupp. Minul olid selleks head kolleegid ja minu 12. klassis õppiv poeg. Nende abiga sai sisse viidud esmased täiendused ja parandused. Loomulikult tuleb kursust katsetada ka päris õppijatega ning seejärel teha uusi täiendusi ja parandusi.

Kas e-kursuste loomine tasub ära?

Ivo Leito: Jaa, sest õppematerjalidel on mitmeid erinevaid kasutusvõimalusi. Ühe näitena tooksin meie iga-aastaselt toimuva suvekooli, kus õpetatakse ka mõõtemääramatust. Sel aastal palusime osalejatel eelnevalt läbida selle e-kursuse, et kohapeal ei peaks alustama põhimõistetest, vaid saaks tegeleda tõsiste probleemülesannete ja sisulise aruteluga. Saime suvekoolis osalejatelt väga head tagasisidet ja diskussioonid oli tavapärasest sisukamad. Minu meelest on see väga suur lisaväärtus e-kursusele. Ma kasutan e-kursuse materjale (eriti eneseteste) ka selles auditoorses õppetöös, mida ma TÜ-s teen.
Minuga on ühendust võtnud ka välisülikoolide esindajaid küsimusega, kas seda kursust võiksid ka nemad kasutada ning ma olen alati seda lubanud. Muidugi pakume kursust MOOC-ina, mis oligi algselt kavandatud selle kursuse põhiliseks formaadiks. Õppematerjalina kasutatakse seal e-kursuse materjale, kuid lisatud on registreerumine, foorum ning hindelised testid.

Anne Krull: Kutsekoolis on suur osa iseseisval tööl. Õpikud vananevad kiiresti ja interneti avarustest õiget infot leida on päris raske. E-kursuse loomine tasub igal juhul ära. Alguses on küll palju tööd, aga hiljem saad väga lihtsalt kohandada ja täiendada oma kursust vastavalt õppijatele. E-õppe materjalidele pääsed ligi igalt poolt, saad õppida siis, kui aega on, ja sellises keskkonnas, nagu sulle sobib.

Millist nõu annate teistele e-kursuse loojatele?

Ivo Leito: Kõige tähtsam on varuda hästi palju aega. See on väga suur töö, kui tahta seda korralikult teha. Kuid see on investeering tulevikku, muidu pole seda mõtet teha.
Teiseks peaks lisama hästi palju ülesandeid, enesekontrolliülesandeid võib peaaegu et lõpmatuseni lisada. Ülikoolis suunan tudengeid ka pärast oma samateemalisi loenguid e-kursusel olevaid teste lahendama ning tulemus on see, et hindelised tunnikontrollid toovad palju paremaid tulemusi kui varem.

Anne Krull: Kõigepealt tuleb vastata neljale küsimusele: miks, kellele, mida ja kuidas. Te ei pea kõike üksi tegema, küsige nõu ja arutage oma haridustehnoloogi, kolleegide ja loomulikult õppijatega.

Autor: Laura Vetik, e-Õppe Uudiskirja toimetaja