HITSA koolituskalender, sügis 2015


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

HITSA täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajatele, koolijuhtidele ning haridusspetsialistidele, samuti kõikide haridustasemete haridustehnoloogidele kursuse täies mahus läbimisel TASUTA. Uuri lähemalt http://koolitus.hitsa.ee.

Olulisemad seminarid ja üritused 2015. aasta sügisel:

08.10     „Võrgustik võrgutab“ seminar “Nutiseadmega nutiõpetajaks”, Tallinn
14.10      Digiõppe päev
21.10     IKT sügiskonverents “Kooli uus õppetava” koostöös Tallinna Haridusameti, Tallinna Reaalkooli ja eKooliga, Tallinn
06.11      eTwinning 10 aastat, Tallinn
03.12     „Võrgustik võrgutab“ seminar “Hüpe hüperreaalsusesse”, Tallinn

September

03.09–21.09       Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tallinn)
03.09–09.10       Haridusasutuse digitaristu arendamine (Tallinn)
07.09–01.11       E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (veebipõhine)
07.09–13.12       Nutiseadmete kasutamine õppetöös (veebipõhine)
07.09–18.10       Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel (veebipõhine)
14.09–11.10       Testide koostamine ja metoodika (veebipõhine)
16.09–07.10       Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Haljala)
16.09–14.10       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö, vene keeles (Tallinn)
16.09–16.09       LEGO Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika (Tallinn)
17.09–05.11       Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul (Tartu)
17.09–jaan 2016 Haridusasutuse digitaristu arendamine (Tallinn)
17.09–16.10       Interaktiivne tahvel õppetöös – fookuses Promethean (Tallinn)
21.09–26.10       Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul, vene keeles (Tallinn)
21.09–26.10       Tutvumine programmiga MSW Logo II (veebipõhine)
22.09 – 13.10     Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad (Valga)
22.09–23.09       LEGO Mindstorms EV3 algkoolitus. Teadustegevuste ja robotidisaini tegevuspakettide tutvustus (Tallinn)
29.09–27.10       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Võru)
30.09–21.10       Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tallinn)
30.09–27.10       Interaktiivne tahvel õppetöös – fookuses SMART (Tallinn) 
30.09–04.11       Uurimuslik õpe ja IKT, vene keeles (Tallinn)     
              
Oktoober

05.10–29.11       Aktiivõppemeetodid e-õppes (veebipõhine)
05.10–15.11       Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra (veebipõhine)
05.10–02.11       Targalt internetis – õpetajatele alates lasteaiast kuni kutsekoolini (vene keeles)
06.10–27.10       Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas (Haljala)
06.10–06.10       LEGO Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika (Tallinn)
08.10–05.11       Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad, vene keeles (Kohtla-Järve)
09.10–13.12       Programmeerimine koolis (Scratch) (Tartu)
09.10–24.01       Programmeerimine koolis (Python) (Tartu)
12.10–08.11       Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel (veebipõhine)
12.10–02.11       Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalne arengumapp (Tartu)
13.10–14.10       LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks (Tallinn)
14.10–02.12       Targalt internetis III kooliastme, gümnaasiumi ning kutsekooli klassijuhatajatele (veebipõhine)
15.10–08.01       Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (Tallinn)
19.10–16.11       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Tallinn)
21.10–28.10       Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalne arengumapp (Tallinn)
22.10–23.10       LEGO Mindstorms NXT/EV3 Rohelise linna väljakutse (Tallinn)
28.10–18.11       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Tallinn)
                        Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Viljandi) *

November

02.11–07.02         Nutiseadmete kasutamine õppetöös (veebipõhine)
03.11–24.11         Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Võru)
03.11–04.11         LEGO Mindstorms EV3 Kosmose väljakutse, robootikaringi käivitamiseks ja võistlusteks valmistumiseks (Tallinn)
09.11–06.12         Testide koostamine ja metoodika (veebipõhine)
12.11–12.11         LEGO Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika (Tallinn)
18.11–19.12         Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Haljala)
24.11–25.11         LEGO Mindstorms NXT/EV3 Rohelise linna väljakutse (Tallinn)
25.11.-jaan. 2016 Haridusasutuse digitaristu arendamine (Tallinn)
26.11–08.01        Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (Tallinn)  
                         Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Viljandi)*

Detsember   

04.12–14.02       Programmeerimine koolis (App Inventor) (Tartu)
10.12–10.12       LEGO Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika (Tallinn)

* kuupäev on täpsustamisel

Koolituskalender täieneb pidevalt, jälgi värskeimat infot ja registreeru http://koolitus.hitsa.ee