Gümnasistid saavad valikaineid õppida ka teistes koolides


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Kolm Tallinna kooli võimaldavad oma õpilastel võtta valikaineid teistest koolidest. Koostöös eKooliga on koolidevaheliste kursuste haldamiseks välja arendatud infosüsteem.

2011. aastal toimunud uutele õppekavadele üleminek on gümnaasiumiõpilaste võimalusi palju avardanud: tekkinud on rohkem valikuid alates spordisuundadest ning lõpetades meedia ja kommunikatsiooniga. Kuid uus süsteem on esitanud väljakutseid nii koolidele kui ka nende IKT toele.

Tallinna Reaalkool pakub oma õpilastele võimalust valida 44 valikkursuse vahel, kooli lõpetamiseks tuleb olenevalt õppesuunast läbida 9 kuni 11. Reaalkooli direktori Ene Saare sõnul seab pakutavate kursuste hulgale piiri ette rahalised võimalused – koolil ei ole rahaliselt mõttekas pidada kursust ainult ühele või kahele õpilasele.

Sellest tulenevalt on Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool ja Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium asunud koostööd tegema. Iga kool on välja pakkunud mõne kursuse, kuhu võib õppima minna teise kooli õpilane. Nii saavad koolid pakkuda rohkem erinevaid valikaineid, muretsemata tühjaks jäävate õpperühmade pärast. Näiteks võivad Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased omandada Eesti Vabariigi õigussüsteemi aluseid 21. Koolis ja Gustav Adolfi Gümnaasiumis võivad partnerkoolide õpilased osaleda väitluskursusel.

Ene Saare sõnul on õpilaste tagasisidest näha, et valikuvõimalused on hästi vastu võetud. Noored saavad õppida huvipakkuvaid aineid või katsetada, kas see suund nendele üldse sobib. Tema sõnul on tähtis ka see, kui inimene kursuse läbides mõistab, kas ta selle valdkonnaga ennast ka tulevikus siduda soovib.

Kursuste haldamine muutub lihtsamaks

Raskuskoht kursuste haldamisel on siiani olnud info vahetamine. Koolid on oma kursustele registreerimiseks pidanud eraldi süsteeme ja andmed käsitsi eKooli üle kandnud. Veel raskemaks on osutunud teabevahetus teiste koolidega: klassijuhataja või lapsevanem võib õpilase probleemidest teise kooli ainetega teada saada alles kursuse lõppedes.

Alates 2015. aasta kevadest on eKool koostöös eelpool nimetatud kolme kooliga arendanud kursuste haldamise moodulit. Mooduli esimene etapp valmis mais 2015 ja seda on juba edukalt katsetatud. "Kursuste registreerimise ja haldamise moodul võimaldab koolidel hallata erinevat tüüpi kursuseid, mille sihtgrupiks on nii õpilased kui ka lapsevanemad erinevates koolides,“ ütles eKooli juht Pille Parikas. „Moodulis saab kool kirja panna kursuse info, määrata kursuse sihtgrupi ja osalejad saavad end kirja panna. Hiljem lisatakse osalejate nimekiri eKooli päevikusse. See võimalus lihtsustab kindlasti palju kooli tööd ja annab uusi võimalusi."

Arenduse järgmises etapis lahendatakse olukord, kus õpilane võtab kursuseid mõnest muust koolist kui oma kodukoolist. Eesmärk on õpetajate tööd lihtsustada ja õpilastele anda võimalikult kiiret tagasisidet nende õpitulemuste kohta.

Pille Parikase sõnul soovib eKool pakkuda kursuste registreerimise ja haldamise moodulit ka teistele Eesti koolidele.

Autor: Mikk Maasikrand, eKool