Küberkaitseharidust edendamas


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Eesti on maailmas erakordne riik, muutes end aktiivselt digitaalseks ühiskonnaks. E-riik, ID-kaart on osa meie igapäevaelust, kuid sõltuvus e-lahendustest teeb meid ka rünnatavaks. Et tagada ühiskonna usaldus infotehnoloogia vastu, on oluline tõsta kasutajate teadlikkust küberturvalisusest.

Sellest aastast on HITSA IT Akadeemia programmi raames koostöös partneritega ellu viinud mitu küberkaitseharidust edendavat algatust, kus eri vanuses õppuritel on võimalus kaasa lüüa. Kaitseministeeriumi algatusel ning koostöös HITSAga on ellu kutsutud Küberolümpia ja Küberpähkli võistlused, millega suurendatakse rahvusvahelist koostöövõimekust ja tõstetakse küberjulgeolekualast teadlikkust.

Küberolümpia

rsz_kyberolympia2.jpg Küberolümpia on küberlahinguväljal toimuv õppus, kus pannakse proovile tudengite tehnilised teadmised ja praktilised oskused arvutisüsteemide kaitsmisel. Eesti esimene Küberolümpia toimus 14. veebruaril 2015 Tallinnas, lõppvõistlusel osales 21 noort, kes pidid kaheksa tunni jooksul virtuaalriigi e-teenuseid kaitsma. Võistluse võitis Johannes Kääp IT Kolledžist, peaauhinnaks Black Hat võistluse külastus Amesterdamis selle aasta novembris.

Küberpähkel

Küberpähkel on kaks korda aastas toimuv küberkaitseteemaline võistlus, millega aidatakse tõsta aktiivsete internetikasutajate turvalist ja teadlikku tegutsemist veebis. Esimene Küberpähkel toimus kooliaasta lõpus keskkooli- ja põhikoolinoortele. Võistlus toimus kahes voorus ning osalejaid oli ligi 70. Noored said testida oma küberkaitsealaseid teadmisi, lahendades nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid. Esimese küberpähkel2.png Küberpähkli võitis Johannes Kadak Tartu Miina Härma Gümnaasiumist. Võistluse viiele parimale avanes ainulaadne võimalus Kaitseministeeriumi eripreemia näol osaleda Küberkaitse õppepäeval, mille raames noored külastasid Eesti küberkaitse tippkeskusi Tallinnas.

Rahvusvaheline Küberkaitse Suvekool

Haridusministeeriumi, HITSA ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimus Eestis esmakordselt rahvusvaheline küberkaitse suvekool, mille eesmärk on Eesti küberkaitsehariduse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine ning e-riigi nähtavuse suurendamine, aidates kaasa rahvusvahelise koostöövõrgustiku arenemisele ning välisõppejõudude ja -tudengite arvu kasvatamisele küberkaitse õppekavadel IT-õppes Eestis.

rsz_suvekool3.jpg 13.–17. juulil 2015 Laulasmaal toimunud suvekool tõi kokku ligi 90 doktoranti, nooremteadurit ja juhendajat üle maailma ning esinejatena kõrgelt hinnatud spetsialistid Eestist ja välisriikidest, nende seas valdkonna suurkuju professor Steven M. Bellovin Columbia Ülikoolist, Vern Paxson California Berkeley Ülikoolist ja Richard Kemmerer Santa Barbara Ülikoolist. Samuti esinesid Jaan Priisalu ja e-Eesti tehnilised arendajad Riigi Infosüsteemi Ametist. Küberkaitse suvekooli juhatasid TTÜ professor Olaf Maennel ja Cambridge’i Ülikooli professor Jon Crowcroft, kelle eestvedamisel õpiti ja jagati teadmisi selle nimel, et saaksime elada ja tegutseda turvaliselt tuleviku digitaalses keskkonnas.

Lisainfot leiab siit: http://www.facebook.com/it.akadeemia

Autor: Marily Hendrikson, HITSA IT Akadeemia programmijuht
Katre Savi, HITSA IT Hariduse Arenduskeskuse juhataja

Fotod: Jana Pipar, Toomas Huik