Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus!


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Kategooriad:E-õppe kvaliteet

12. oktoobril avatakse taas e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor. Seekordne voor on juba üheksas, möödunud taotlusvoorudes on e-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustatud kokku 198 e-kursust.

Eelmistes taotlusvoorudes osalejate muljed:

  • „Kõige väärtuslikum on protsessi juures, et seeläbi saab e-kursus üliõpilastele rohkem mõistetavaks ja loogilisemaks. E-kursust tehes peab õppejõud ka ise enda õpetatava kriitiliselt üle vaatama ning seda täiendama.“ Kvaliteedimärgi taotleja
  • „Võimalus ja vajadus vaadata oma kursus uue värske pilguga üle ning võrrelda kvaliteedinõuetega, lõpptulemusena aitab see kursust taas paremaks muuta.“ Kvaliteedimärgi taotleja
  • „Väga huvitav oli oma kursust analüüsida ning teha koostööd haridustehnoloogiakeskusega.“ Kvaliteedimärgi taotleja

HITSA Innovatsioonikeskus on seadnud eesmärgiks kvaliteedimärgi protsessiga tõsta võimalikult paljude e-kursuste taset ning seetõttu ootame eneseanalüüsi tegema ning kvaliteedimärki taotlema kõiki huvilisi. Alates 2015. aastast saavad e-kursuse taotlusvooru esitada ka üldhariduskoolid, samuti on oodatud täienduskoolituskursused. Kindlasti kutsume uuesti osalema neid, kes eelnevate taotlusvoorude tulemusel kvaliteedimärki saanud pole. Ühtlasi tuletame juba kvaliteedimärgi saanutele meelde, et e-õppe näol on tegemist kiiresti muutuva valdkonnaga, seega võiks mõelda kvaliteedimärgi uuendamisele, kui selle saamisest on möödunud üle kolme aasta.

Ootame ka sel aastal rohket osalemist „E-kursuse kvaliteedimärk 2015–2016“ taotlusvoorus! Kui kõhkled, tee eneseanalüüs, pea nõu oma kooli haridustehnoloogiga ning siis tee otsus.
Lisainfot e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru kohta leiab: www.e-ope.ee/kvaliteet

Autor: Katrin Kiilaspää, HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht