TÖÖLEHT: Actionbound. seiklusmäng nutiseadmele


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Actionbound on mängude loomise vahend, mida saab kasutada nutiseadmetega. Telefoni või tahvliga mängu läbimiseks on vaja vastav rakendus enda seadmesse paigaldada.

Alustamiseks peab olema ka internetiühendus, mängu jooksul seda enam vaja pole. Rakendus on olemas nii Androidile kui ka iOSile.

Seiklusmäng tuleb luua veebiaadressil https://en.actionbound.com, kus on olemas nii inglis- kui ka saksakeelne keskkond. Isiklikuks otstarbeks ja haridusasutustele on programmi kasutamine tasuta.

Programm on Saksamaal saanud haridusvaldkonnas ka auhinna.

 

Mängu loomine

„Public Bounds“ valiku alt leiab avalikult jagatud rajad/mängud, kaardilt saab neid valida ka asukoha järgi (kui mängu on asukoht sisestatud).

Mängu loomiseks vajuta “Create a Bound”, seejärel saab luua uue konto või logida sisse olemasolevaga.

Pärast sisselogimist on menüüs valik „My Bounds“, kust saab vaadata enda koostatud mänge ja alustada uue loomist (Create new Bound).

1.jpg

Uuele mängule tuleb panna pealkiri ja lisada see URLile. Soovitatav on panna nimi, mis seostub mänguga, kuna mängu saab hiljem nimetuse järgi otsida.

 

 

Seejärel ilmub loodud mängude alla uus, mida saab vaadata, täiendada ning parandada.

2.jpg

Edit-nupust saab hakata osade kaupa mängu looma.
Kõikide osade puhul tuleb pärast sobiva info sisestamist vajutada Add.

 

Mängule on võimalik lisada järgmisi osasid:

Stage – (etapp) kaardi järgi saab määrata näiteks mängu alguspunkti. Selle punkti võib ka vahele jätta, sellisel juhul see mängus ei kajastu.

Information mängu info ja selgitused, mida tegema peab.

Quiz küsimused ja ülesanded.

Ülesandetüüpe on neli:4.png

  1. Solution input – täpne sisestatav vastus (tekst, number või mõlemad).
  2. Multiple choice – valikvastused. Õigeid vastuseid võib olla mitu ja see/need tuleb märkida linnukesega. Iga sisestatud vastusevariandi kinnitamiseks tuleb vajutada “linnukesele”. 
  3. Estimation – hinnang.
  4. Sort list – saab etteantud loetelu järjestada. Sisestada tuleb õige järjekord.

Kõikide ülesannete juurde on võimalik lisada õige vastuse eest saadav punktide arv,
lubatud katsete arv, vale vastuse eest saadavad karistuspunktid. Soovi korral võib lisada abistavaid vihjeid (neid ei näidata esimesel vastamise katsel). Veel on võimalik lisada ajapiirang, õige vastuse korral kohustus jätkamiseks, vale vastuse korral õige vastus.

Mission – mängijad peavad täitma mingi ülesande, mille eest nad punkte ei saa. Näiteks mõtlevad välja mingi hüüdlause, pildistavad midagi või teevad video.
Samas ei pea üldse vastust saatma (None).3.jpg

Tournament – turniir rühma liikmete vahel. Näiteks hakatakse võistlema paarikaupa, kes jõuab kauem hinge kinni pidada. Võisteldakse seni, kuni grupiliikmete vahel on selgunud parim. Lõpuks sisestatakse tulemused nutiseadmesse, mida mängu koostaja hiljem skeemina näeb: 

Scan code – mängija peab skaneerima kuhugi peidetud QR-koodi. Saab kasutada nii keskkonnas genereeritud koodi kui ka enda tehtud koodi. Samuti saab määrata ülesande eest punktid ning märkida, et ilma koodi skaneerimata ei ole võimalik jätkata.

Find spot – (leia asukoht) ilma asukohta leidmata ei ole võimalik jätkata. See ülesanne nõuab GPSi kasutamist, seega ei saa seda kasutada hoonetes, kõrghoonete läheduses jne. Täpsete koordinaatide määramiseks peab olema vähemalt kolm satelliiti.

Survey – (küsitlus) hea lihtne võimalus küsida mängijate arvamust või eelistusi.

 

6.jpg

Kõiki mängu osasid saab pärast sisestamist liigutada vasakult paneelilt, s.t saab muuta järjekorda, kustutada või ka täiendada sisu.

Järjekorda saab muuta ülevalt paremast nurgast (Sequence), kus on lisaks teisigi võimalusi.

Settings alajaotusest saab lisada mängu orienteeruva aja (min) ja pikkuse (km) jms. 

Test’i alt antakse QR-kood, millega saab mängu kontrollida testversioonina.

 Päriselt mängima asumiseks tuleb mäng lisada online’i.

 

 

Asume mängima!7.jpg

Actionboundi rakenduse abil on võimalik lugeda nutiseadmesse QR-kood (Scan code) või otsida soovitud mängu nime järgi. Mänge saab valida ka kaardilt asukoha alusel juhul, kui asukoht (nt alguspunkt) on mängu sisestatud.

Pärast sisenemist (QR-koodiga või mängu nimega) on näha mängule antud hinnangud. Järgmisena tuleb võistkonnale anda nimi ja lisada liikmed. Võistkonda peab lisama vähemalt kaks liiget (saab lisada ka üle 14 liikme). Mäng algab, vajutades “Let’s go!”.

Mängu tulemused salvestatakse automaatselt. Pildi või video üleslaadimiseks tuleb anda eraldi käsk (Start upload).

Kui seda ei anna, mäng edasi ei lähe.

Lõpptulemused (Results) on näha mängu koostajale „My Bounds“ alt tegevuste (Actions) menüüs.

8.jpg

Kõikide gruppide ja grupiliikmete tulemused kajastuvad mängu koostaja kontol. Tulemuste avalikustamine sõltub mängija enda valikust, kas ta lubab seda või mitte. Grupi tulemused on võimalik tellida endale eraldi meilile. 

Edasine avastamisrõõm jääb teile! Head katsetamist!
 

Autorid:

Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja
Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja
Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog

Haridus- ja Noorteamet