Ülevaade interaktiivsetest tahvlitest õppetöös


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Tahvel on juba pikka aega olnud meie klassiruumides kesksel kohal. Muutunud on vaid tahvli värv ja välimus, kuid funktsioon on olnud sama – edastada õpilastele informatsiooni visuaalselt. 1990. aastatel ilmusid klassiruumidesse uut tüüpi tahvlid – interaktiivsed tahvlid.

Need muutsid tahvli funktsiooni demonstratsioonivahendist õpilaste aktiivse kaasamise vahendiks.

Interaktiivne puutetahvel on suur puuteekraan, mis on ühendatud arvutiga. Projektori abil projitseeritakse arvutipilt ekraanile, kus kasutaja saab kujutist hallata puutepliiatsi, sõrme vm osutusvahendi abil.

Interaktiivsete tahvlite kasutuselevõtt koolides muutis õppimist ja õpetamist nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks, toetades erinevate õpistiilidega õpilasi. Tahvel on visuaalselt atraktiivne ning puutetundlik ekraan annab võimaluse objekte tahvlil liigutada, grupeerida ning mängida õppemänge. Interaktiivsete tahvlite tarkvara võimaldab õpetajal luua erinevaid õpitegevusi ning üles ehitada oma tunni materjali, lisades linke veebilehtedele ja videotele, eelnevalt olemasolevatele esitlustele ning dokumentidele ja tahvli tarkvaraga loodud interaktiivsetele harjutustele. Samas võib tahvlite puhul välja tuua ka mõningaid puudusi. Näiteks võib materjali ettevalmistus olla õpetaja jaoks ajamahukas ning tahvlitel loodud materjalide avamiseks peab olema vastava tahvli tarkvara.

Tehnoloogia kiire areng kajastub ka tahvlite uutes funktsioonides. Tahvleid on nüüd võimalik kasutada kiire tagasiside saamiseks õpilastelt, kasutades spetsiaalseid vastamispulte või õpilaste enda mobiilseid seadmeid. Algselt ühele kasutajale mõeldud tahvlitest on arenenud mitmikkasutaja funktsiooniga interaktiivsed tahvlid. Ka on kasutusel interaktiivsed lauad ning projektorid. Seega saab tahvlitel olevat pilti projitseerida õpilaste tahvelarvutitesse ning sellega kaasata õpilasi veel aktiivsemalt tunnitöösse.

Interaktiivsete tahvlite valik Eestis on mitmekülgne

Eesti koolides on kasutusel mitmeid erinevaid interaktiivsete tahvlite mudeleid, mida õpetajad järgnevalt ka lugejale tutvustavad.

SMART-tahvel (tutvustavad Piret Joalaid, Tiia Niggulis, Kalle Karing)

SMART-tahvlit võib pidada interaktiivsete tahvlite lipulaevaks, esimesed haridusele suunatud tahvlid jõudsid koolidesse juba 1993. aastal.  

SMART-tahvliga töötamiseks tuleb arvutisse esmalt laadida SMART Notebooki programm. Tahvli kasutusvõimalused on ammendamatud, alustades kasvõi lihtsalt tahvlina tarvitamisest (atraktiivsem, värvilisem, ei määri, saab salvestada ja jätkata hiljem samalt kohalt) ning lõpetades harjutustega, kus saab kohe vastuseid kontrollida ja tulemuse protsenti vaadata. Sinna vahele jäävad muudki võimalused: lünktekstid, sõnade-piltide lohistamine, vastuste peitmine, tüüpülesannete harjutamine, tekstist olulise leidmine, lausete (l)ühendamine, mõtte- ja mõistekaartide loomine, raamatute ja elektrooniliste sõnaraamatute tutvustamine, tinditundlike materjalide (Microsoft Word, Excel, Paint, PowerPoint) kasutamine, rääkimata töölehtede selgitamisest, mõistete ja reeglite õppimisest-kordamisest. Mõttekaartide loomiseks ei pea Notebookist välja minema, neid on väga hõlbus luua tahvli tarkvaraga: piisab vaid mõnest liigutusest ja valmivad selged skeemid.

Tunnitegevuse tööriistad (Lesson Activity Toolkit) ja konstruktor on vahendid, millega saab kiiresti luua visuaalselt põnevaid interaktiivseid ülesandeid, kinnistamaks teatud teemasid või tundi vahelduse toomiseks, tekitades võistlusmomendi. Need interaktiivsed harjutused annavad lahendajale kohe ka õiged vastused.

SMART Notebook on integreeritud interaktiivse matemaatikarakenduse GeoGebraga, kus on kümneid tuhandeid tasuta materjale. Matemaatika huvitavaks õppimiseks on veel interaktiivne SMART Blocks ja valemite ning sümbolite toimetamise võimalus. 3D-töövahendid lubavad kasutada 3D-objekte otse töölehel.

SMART Notebooki tarkvaras sisaldub ka interaktiivne vastamissüsteem, millega hinnata õpilaste saavutusi või saada kiiret tagasisidet, kasutades õpilaste nutiseadmeid. SMART Notebooki tunni lindistajaga salvestatud materjale saab korduvalt uuesti vaadata nii klassiruumis kui ka väljaspool, see võimaldab õpilastel õppida oma tempos või puudumise korral tunnitegevust järele vaadata.

SMART Notebooki lisavõimalused

SMART Notebook Advantage avab põnevad uued funktsioonid ja ainepõhised lisad, võimaldab kursis olla uute versioonidega, saada ligipääs funktsionaalsusele, mis on saadaval ainult Notebook Advantage’i klientidele ning klienditoele.

SMART Notebookil on rakendus ka iPadile, mis tähendab SMART Notebooki lihtsustatud varianti. Seda saab kasutada Notebook Maestroga ja luua multimeediumi faile, vastata küsimustele ja jagada oma tööd. Faile saab importida Dropboxist, Google Drive’ist, iTunesist või SMART Exchange’ist.

Lisainfot SMART-tahvlitest leiab: http://education.smarttech.com/.

IMG_9984.JPG

Promethean (tutvustab Meeri Sild)

Erinevalt mõnest teisest interaktiivsest tahvlist, mis olid algselt kasutuses ärimaailmas, on Promethean tahvlid loodud spetsiaalselt koolide jaoks. Need võimaldavad integreerida tahvli tarkvarasse PowerPointi esitlusi, videoid, fotosid, PDF-faile ja linke erinevatele veebilehtedele, samuti üles laadida SMART Notebooki tarkvaraga loodud faile. Lisaks toetavad Promethean Activboardi tahvlid erinevaid interaktiivseid funktsioone MS Office’i pakettides ja paljudes PDF-sirvijates.

Tahvli kasutamiseks on vaja alla laadida ActiveInspire’i tarkvara, millega saab luua õpilaste jaoks interaktiivseid materjale. ActiveInspire Studio tarkvara sisaldab hulgaliselt vajaminevaid illustratsioone, interaktiivseid tegevusi, taustapilte ning heliklippe. Kasutades neid ressursse, saab õpetaja luua just enda õpilaste vajadustele vastavaid interaktiivseid ülesandeid. ActiveInspire’i tarkvaraga saab mugavalt toimetada matemaatilisi võrrandeid ning tarkvara integreerub ka GeoGebra tarkvaraga.

Prometheani tahvliga saab õpetaja luua ka kiireid tagasisideküsitlusi ja teste. Testide tulemused kuvatakse õpetaja jaoks tabelina, mida saab arvutisse alla laadida Exceli failina edaspidiseks analüüsiks. Küsimuste tüüpidest on esindatud valikvastustega küsimused, tõene-väär vastus, järjestamine, Lickerti skaalal hindamine, numbrilised ja tekstilised küsimused ning matemaatilised võrrandid. Küsimustele saab vastata ka spetsiaalsete vastamispultidega või nutitelefonile mõeldud rakendusega ActivEngage, mis annab parema võimaluse õpilasi tunni vältel aktiviseerida.

Õpetaja töö kergendamiseks on PrometheanPlaneti keskkonnas (http://www.prometheanplanet.com/) loodud õpetajate kogukonna poolt hulgaliselt materjale, mida on võimalik alla laadida ning enda vajadustele vastavaks muuta.

Prometheani interaktiivne tahvel integreerub üha enam õpilaste nutiseadmetega Classflow (https://classflow.com/) keskkonnas, mis võimaldab õpetajal luua enda klassiruume ning jagada õpilastega juhitud esitlusi ning teste. Juhitud esitlus võimaldab õpetajal kuvada õpilase nutiseadmesse interaktiivsel tahvlil oleva esitluse ning vajadusel suunata slaide kas kogu klassile, mõnele rühmale või üksikule õpilasele. Slaidile saab lisada ka õpilasi aktiviseerivaid ülesandeid. Lisaks eespool toodud ülesandetüüpidele tasub siin ära märkida ka loovülesanded, kus õpilane saab näiteks esitada pikema kirjutise, joonistada pildi või täiendada olemasolevat pilti ja joonist. Küsimusi saab suunata diferentseeritult erinevatele õpilastele, gruppidele või kogu klassile.

Lisainfot Prometheani tahvlitest leiab: http://www.prometheanworld.com/.
 

QOMO (tutvustab Tiiu Leibur)

Interaktiivne tahvel QOMO töötab tasuta tarkvaraga Flow! Works ning on oma tarkvaralise lahendusega kasutatav erinevates ainetundides. Esiteks toimib ta nagu puutetundlik arvutiekraan, tahvli külgedel on kiirkäsud, mis lihtsustavad tahvli kasutamist. Võimalus on luua uusi tööpindu, salvestada, kustutada, liikuda ekraani ja tahvli tööpinna vahel, oluline aspekt on ka tööpinna suurendamise võimalus (slaidi tööpind piiramatu suurusega). Programm pakub palju erinevaid võimalusi: geomeetrilisi kujundeid, mille kõiki omadusi saab muuta, pliiatsite kasutust (tark pliiats, võlupliiats), pildigaleriid (võimalus ka ise luua oma pildigalerii), videote lisamine, erinevad tööriistad (sirkel, joonlaud, kell-stopper jne), erinevad põhjad (noodijoonestik, ruudustik, abijooned jne). Salvestamise võimalused on erinevad, salvestusel genereeritakse videofail, mida saab eraldi või samasse tööfaili salvestada. Lisaks on programmis geomeetria ja funktsioonide palett, mis peaks huvitama matemaatikaõpetajaid. Programm võimaldab eksportida tööfaili PowerPointi, HTML- ning PDF-formaati ning saata e-posti manusena. Kasutades ekraaniklaviatuuri, saab teksti sisestada ka Office’i failidesse. QOMO tahvli tarkvara on suhteliselt tagasihoidlike võimalustega, kuid reaalselt kasutatav, puuduvad interaktiivsete harjutuste põhjad, õppemänge luua ei saa, samas võimaldab kasutada veebipõhiseid mänge puutetundliku arvutiekraanina.

Lisainfo QOMO interaktiivsete tahvlite kohta leiab siit: http://qomo.com/.
 

Open Sankoré (tutvustab Marika Anissimov)

Open Sankoré on vabavaraline interaktiivse tahvli tarkvara, mis sobib kõikidele tahvlitele. Interaktiivse tahvli tootjatelt on saadud kinnitus, et Eno ja Prometheani tahvlitel võib kindlasti kasutada vabavaralist programmi.

Programmi nupu alt „Open Sankoré“ saab teha seadistusi, et endal oleks mugavam tarkvara kasutada, saab vaadata erinevaid videojuhendeid, peita programmi ja teha näiteks heliga või helita videosalvestust tahvlil toimuvast. Programmist on võimalik kohe avada erinevaid veebilehti. Sealjuures on väga mugav suurendada veebilehel olevat teksti ja teha sellest väljalõiked ning kanda need Open Sankoré dokumenti. Programm salvestab automaatselt kõik lisatud lehed koos sisuga faili, mida on hiljem võimalik uuesti avada, täiendada ja näiteks PDF-formaati eksportida.

Loomulikult on olemas kõige tavapärasemad võimalused: kirjutamine, objektide liigutamine, piltide lisamine, teksti lisamine klaviatuurilt, geomeetriliste objektide lisamine, kustutamine, tausta värvi vahetamine (must või valge). Tunni ettevalmistamisel on võimalus lisada lehekülgede juurde ka vajalikke linke ning faile, et oleks mugav tunniks vajaminevat materjali avada. Lisaks on olemas n-ö raamatukogu ehk Library, kus on olemas programmi enda kujundid, pildid, interaktiivsed rakendused. Kasutaja saab ka ise raamatukokku lisada näiteks pilte või rakendusi.

Programmis on olemas terve rida valmis rakendusi, näiteks tahvli kate, sirkel, kolmnurk, mall, joonlaud, kollased märkmepaberid, ajamõõtja jne.

Õpetaja saab ise koostada interaktiivseid harjutusi, näiteks teksti või piltide grupeerimine. Küsimus-vastus tüüpi harjutusi, sõnade, tähtede ja lausete järjestamine jne. Interaktiivsete harjutuste põhjad on programmis olemas, vaja on vaid endale sobiva sisuga valmis teha.

Tegemist on lihtsa ja loogilise tarkvaraga, kus on olemas kõik esmavajalik, et mugavalt läbi viia põnev tund. Lisainfo tarkvara kohta leiab siit: http://open-sankore.org/.
 

Väljakutsed interaktiivsete tahvlite kasutamisel

Interaktiivsete tahvlite kasutuselevõtt koolides ei pruugi olla väga lihtne. Järgnevalt toob koolitaja Veiko Hani välja põhilised väljakutsed ning võimalikud lahendused.

Miks peaks kool soetama endale interaktiivse tahvli? Jagan enda praktilisi kogemusi seoses interaktiivsete tahvlite kasutuselevõtuga koolides. Interaktiivsete tahvlite koolitusi pidades puutun sageli kokku olukorraga, kus tahvel on juba aastaid klassiruumi seinal olnud, aga kasutust on see leidnud enamasti projektori ekraanina. Põhjusi on olnud mitmeid, miks tahvel on jäänud passiivselt seinale rippuma, levinumad on:

  • tehnilised tõrked – tahvliga kaasas olevad seadmed, tarkvara ja arvuti ei taha omavahel koostööd teha. Lahendusena sellisele olukorrale võib soovitada koostööd lahenduse maaletoojaga, ja seda juba enne tahvli ostmist. Laske tahvli võimalusi demonstreerida kohapeal, võimalusel kasutage seadet testperioodil oma koolis. Hea interaktiivne tahvel peab töötama nii, et õpetaja ei märkagi, kui seda kasutab.
  • väljaõppe puudulikkus – interaktiivse tahvli kooli soetamise otsust tehes ei mõelda sageli soetusjärgsetele kuludele või pole selleks piisavalt vahendeid planeeritud. Siinkohal saab tellida vastavaid koolitusi näiteks HITSA koolituste hulgast. Koolitajana on mulle tuttav olukord, kus õppijad räägivad, et pärast tahvli soetamist käis keegi koolitamas, aga sellest ajast saati pole seda tahvlit keegi kasutanud. Sageli tekib selline olukord, kui tahvel on paigaldatud arvutiklassi. Siinkohal tuleb mõelda sellele, mis oli tahvli soetamise eesmärk ja kuidas on selles suunas liigutud.
  • õpetajad ei ole motiveeritud tahvlit kasutama – see eeldab õpetajalt suurt lisatööd. Koolitajana võin öelda, et seda põhjust tuuakse kõige sagedamini esile. Küsides pärast koolitust, kui õpetajad on pidanud tunni interaktiivse tahvliga, kas õpilased olid motiveeritud ja tunni eesmärgid said täidetud, tõdetakse, et lastel silmad särasid ja õpilased olid uskumatult leidlikud. Isegi need, kes tavaliselt ei tee tööd, tegid innukalt kaasa, tublimad tegid isegi rohkem kui vaja ja aitasid teisi. Ma arvan, et õpetaja suurim motivaator ongi särasilmne ja uudishimulik õpilane.
  • ebakindlus tahvli kasutamisel – mitmed koolitusel osalejad on tõdenud, et ei julge interaktiivset tahvlit kasutada. See hirm on loomulik, iga uus asi tekitab mõningast ebakindlust. Siin saab koolitaja pakkuda õpetajatele turvalist keskkonda tahvli võimaluste katsetamiseks koolitusgrupis. Tulemuseks on õpetajate positiivne kogemus – õpetajate silmad löövad särama, kui nad tunnetavad tahvli kasutamisest saadavat kasu, sest tehes üks kord materjali valmis, saab seda mitmel korral kasutada. Mõned õpetajad lasevad õpilastel ise õppematerjale koostada: õpilased õpivad ja õpetaja ei kuluta aega tehnilise töö tegemisele. Koolielu portaal pakub mitmeid huvitavaid materjale interaktiivse tahvli abil tunni pidamiseks.
  • tahvli ülalpidamiskulu on kallis – mõned tootjad küsivad tahvliga kaasas oleva tarkvara (nt SMART Notebooki uued versioonid) kasutamise eest igakuist või iga-aastast tasu või tuleb tahvlite laiemaks kasutuselevõtuks soetada kooli üsna kalleid lisalitsentse või -tarvikuid. Siinkohal soovitan vaadata vabavaralisi lahendusi (nt Open Sankoré). Vähemtähtis pole ka see, et tahvliga kaasas olevat tarkvara saaksid tasuta kasutada õpilased.

Interaktiivsete tahvlite soetamise otsus tuleb koolis tõsiselt läbi mõelda. Analüüsida tuleb püsikulud, koolituse ja kasutajatoe vajadus. Otsusele lisab kaalu ka see, et kooli ei ole mõistlik soetada erinevate tootjate tahvleid – see killustab koostööd ja tõstab koolituskulusid.

Interaktiivsete tahvlite kasutamist toetab ka HITSA, pakkudes õpetajatele koolitust “Interaktiivsed tahvlid õppetöös”. See on eelkõige metoodiline koolitus, kus lisaks tahvli tehniliste funktsioonide tundmaõppimisele pööratakse tähelepanu ka sellele, kuidas tahvleid õppetöösse integreerida.

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamisest ei ole vajalikud. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist, samuti luua õppematerjale, kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi proovides. Koolitus on välja arendatud nii, et fookusesse on võimalik tõsta erinevad interaktiivsed tahvlid, nt koolides levinumad SMART, Promethean, QOMO, aga ka teised tahvlid, nagu Eno jm. Kui sinu klassiruumis on tahvel põhiliselt toiminud ekraanina või kaalute tahvli ostmist, olete väga oodatud koolitusele.

Autorid:

Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog ja inglise keele õpetaja
Kalle Karing, Telda OÜ tegevjuht
Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumi haridustehnoloog ja õpetaja
Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja
Veiko Hani, Eduring OÜ koolitaja
Piret Joalaid, koolitaja

Haridus- ja Noorteamet