Keskendume kõige olulisemale – õpetamisele


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Märksõnad:

Kategooriad:Üldharidus

Väljaspool haridussektorit räägitakse palju õpetajate rohketest puhkepäevadest ja vabast ajast. Märksa vähem pakub kõneainet aeg, mille õpetaja panustab oma töösse väljaspool ainetunde: aruandlusele, tundide ettevalmistamisele, koduste tööde parandamisele jne.

Kuigi õpetamisele lisanduvad ülesanded puudutavad kõiki õpetajaid, langeb eriti suur koormus alles alustavate õpetajate õlule, kes on oma kiire koolis läbipõlemise põhjusena sageli välja toonud just õpetamisega kaasneva tegevuse suure mahu.

eKool.png

eKool on pikalt tööd teinud, et õpetajate jaoks oleks õpetamisega seotud tegevuste haldamine kiirem ja mugavam. Praxise 2012. aastal tehtud uuringutest selgus, et tänu eKooli kasutuselevõtule kulub Eesti õpetajatel administratiivtööle varasemaga võrreldes iga päev pool tundi vähem. See tähendab võimalust pühendada sisulisele poolele igal nädalal kaks ja pool tundi rohkem.

Sellest sügisest pakume võimalust täita töökava eKoolis. Kui kogenud õpetajatel on juba kujunenud sellest oma arusaam, mida saab igal aastal vastavalt vajadusele pisut muuta ja kohendada, siis noorele õpetajale on töö planeerimine üheks esimeseks ajamahukaks katsumuseks. eKool annab õpetajale võimaluse valida avalikuks kasutamiseks mõeldud töökava ning kohendada see endale sobivaks. Nii ei pea alustav õpetaja jalgratast leiutama.

On koole, kus õppekavade või õppeplaanide loomine on kollektiivne töö, milles osalevad kõik selle aine õpetajad. Selle tulemusena valminud kavasid ei pea iga õpetaja enam eraldi sisestama. Samuti on õpetajatel võimalik töökavasid omavahel jagada, ka koolide vahel. See omakorda annab võimaluse üksteist oma mõtete ja tegemistega paremini kursis hoida ning nooremaid kolleege aidata.

Oluline lisavõimalus õpetajate aja säästmiseks on töökava ja päevikute ühendamine. Korralikult koostatud töökavast on võimalik tunnikirjeldused otse päevikusse üle kanda. Ka see võimalus teenib eesmärki vähendada aega, mis õpetajal kulub päevikute täitmisele, jättes rohkem aega ja võimalusi pühenduda kõige olulisemale ehk õpetamisele.

Autor: Pille Parikas, eKooli juhataja

Haridus- ja Noorteamet