Mahara pakub võimalusi e-portfoolio loomiseks


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Märksõnad:

,

Kategooriad:Kõrgharidus

Mahara, mis maoori keeles tähendab mõtlemist, on 2006. aastal Uus-Meremaal projekti raames loodud veebirakendus e-portfooliote loomiseks. Praeguseks on arendusmeeskonnaga ning kasutajate ringiga liitunud paljud ülikoolid üle maailma, ka Tartu Ülikool.

Maharas saab luua lehti ja elulookirjelduse, pidada päevikut, koondada lehed erinevate kollektsioonide (e-portfooliote) alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. Lehed võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

E-portfooliosse saavad õppijad koondada oma õppetöö käigus tehtavad iseseisvad tööd jm elektroonilised materjalid ning isikliku arengu refleksiooni, mida õpingute jooksul pidevalt täiendada.  E-portfooliot võib koostada ühe õppeaine või terve õpinguperioodi kohta.

Õppejõud saavad planeerida õppeprotsessi tegevusi õppijate hindamiseks e-portfooliotesse koondatud tööde ja refleksiooni alusel. Samuti võib e-portfoolio olla esitluslik, sisaldades infot õppejõu saavutustest ning materjale teatud pädevuste demonstreerimiseks (nn arenguportfoolio).

Kuna Tartu Ülikoolis on tekkinud vajadus akadeemilise töötaja CV-keskkonna järele ning Mahara pakub häid võimalusi CV koostamiseks ja selle komponentide lisamiseks e-portfoolio lehtedele, on ülikoolis praegu käsil Mahara CV mooduli edasiarendamine. Eesmärk on, et Mahara koondaks CV-sse töötaja kohta oleva info ülikooli erinevatest andmebaasidest, näiteks publikatsioonide info ETISest, õppetöö info ÕISist, lähetuste info lähetusveebist, täiendusõppe ja sisekoolitustel osalemise info ÕISist jm.

mahara1.png

Oktoobris Tartu Ülikoolis peetud e-õppe päeva seminaril „Avasta enda jaoks Mahara“ tutvustati e-portfooliote loomise võimalusi ja tüüpe ka teistele. TÜ haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen rääkis e-portfooliote kasutamisest õpetajahariduses ning elukestva õppe keskuse haridustehnoloogid tutvustasid Mahara e-portfooliote keskkonda, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele, õppejõududele jt ülikooli töötajatele. TÜ stomatoloogia kliiniku lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela tutvustas, kuidas demonstreerivad üliõpilased oma pädevuste saavutamist hambaarstiõpingutes. Seminari videosalvestust saab jälgida siit: http://www.uttv.ee/naita?id=22732.

Tartu Ülikooli Mahara asub aadressil: https://mahara.ut.ee, see on kasutatav eesti ja inglise keeles ning on seotud Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnaga. 27. oktoobri 2015 seisuga oli TÜ Maharas juba 392 kasutajat ja loodud 589 lehte.

Vaata Mahara keskkonda tutvustavat videoklippi http://www.uttv.ee/naita?id=22729.

Autorid: Lehti Pilt ja Triin Marandi, haridustehnoloogid Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskuses

Haridus- ja Noorteamet