Loovuse toetamine tehnoloogia abil


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

Tehnoloogia kasutamine kodus, lasteaias ja koolis on aasta-aastalt kasvanud ja ilma selleta enam elu ette ei kujuta. Kuidas rakendada tehnoloogiat loovuse arendamisel, sellest kirjutab Aruküla lasteaia õpetaja Eve Saare.

Tehnoloogia enne ja nüüd

Kui 20–25 aastat tagasi koostati koolides ja lasteaedades tööplaane ja töökavasid käsitsi ning paljundamiseks lisati paberite vahele kopeeri, siis nüüdseks on see minevik. Kes tahaks minna helistamiseks kaugekõnede jaama ja oodata seal minuteid või tunde, et teisest Eesti otsast vajalik inimene kätte saada? Rääkimata helistamisest kaugetesse riikidesse.

Infotehnoloogia areng on võimaldanud meil nii mõndagi kokku hoida ja palju jagada. Me ei võta enam kirjatöös vea avastamisel uut paberit, vaid teeme parandused elektroonilises dokumendis ja jagame seda koostööks. Me ei pea enam kaalutlema fotografeerimisel, kas klõps teha või mitte, vaid pildistame, et hiljem parim välja valida. Ülima lihtsuse ja kergusega saame loodut sõpradele või kogu maailmale jagada. Kuuldes mõnda põnevat heli või muusikapala, lindistame selle kohe, et seda hiljem taas kuulata. Internet on koju kätte toonud kogu maailma, on avardanud meie silmaringi, võimaldanud suhelda ja tarkust koguda. See on nii lihtne!                                   

Tehnoloogia tuleb rakendada loovuse vankri ette

Lapsed on julged tehnoloogiakasutajad. Tänapäevased infotehnoloogiavahendid ei ole neile võõrad ega hirmuta neid. Nii kodus, koolis kui ka lasteaias on mõistlik infotehnoloogiat rakendada õppimise toetamiseks ja loovuse äratamiseks ning jäädvustamiseks.

Paberkandjal pildid lastele õppetöös esitlemiseks kuluvad ja tuhmuvad. Mida nende asemele pakkuda? Arvutiekraani või projektoriga saame kuvada vaatlemiseks ja uurimiseks tänapäevasemaid ja suuremaid pilte vajaliku teema jaoks.

Kuidas loodus või elu maal klassiruumi tuua? Kui maal või alevis ehk leidubki kuskil põlluveerg, kuhu minna uurima meie leivavilja kasvamist, siis linnalastel see võimalus puudub. Siin tuleb appi infotehnoloogia, tõelise kasvukoha toome tuppa arvuti vahendusel.
Kuidas vili põllule saab? Põllutöömasinate tööd on lihtne esitleda videona tehnoloogia vahendusel. Eriti väärtuslik on video õppematerjalina siis, kui oma klassi- või rühmakaaslane on selle teinud ja sellest ise teistele räägib.

Isegi lehma, siga, lammast, hobust ei ole lastel igal võimalusel kuhugi vaatama minna. Taas aitavad arvuti ja internet hädast välja ning lisavad õppetöösse vaheldust ja põnevust, kuvades taluloomadest pilte ja videoid, kus näeme nende liikumist ning kuuleme häälitsemist.

Metsi ja parke meie ümber on ja looduses peaks käima ikka päriselt. Kuid kui palju on koole ja lasteaedu, kes pääsevad mõne veekogu äärde? Arvuti vahendusel saame tuua lasteni tormise mere, vuliseva ojakese, järve vaikse loksumise või üleujutusest kevadise Emajõe. Miks mitte kasutada tänapäevast tehnoloogiat looduses nähtu kinnistamiseks laste endi tehtud fotoesitluste ja monteeritud videoklippide vaatamise ning arutlemisega!

konn.JPG

Näide koolitusel „Loovuse toetamine tehnoloogia abil“ valminud tööst.

Arvutimängud, mis toetavad lugemisoskuse arendamist, on tänuväärne materjal. Kuid parim sellel teel on enda loodu. Kindlasti jäävad tähed ja sõnad paremini meelde, kui arvutiekraanil või tahvelarvutil enda tehtud tähe-, sõna- või nimest tehtud puslet kokku panna.

Ka jutustama saab lapsed meelitada temaatilisi pilte arvutiekraanile kuvades, kuid eriti toetav on laste endi loodu. Lapse joonistatud temaatilist pilti võib helindada lapse enda jutuga. Nii saab kokku panna laste piltjuttude- või seeriapiltide kogumiku.

Koolieelses rühmas ja algklassides on tehnoloogia roll lugemise-kirjutamise, jutustamise, matemaatika, looduse, liikumise ja muusika lõimimisel ääretult tänuväärne. Arvutamis- ja lugemismängud kinnistavad eelnevalt omandatud oskusi ja annavad tõuke proovida, harjutada ning ise midagi välja mõelda ja luua.

Kas poleks tore üllatada ema või vanaema enda joonistatud maaliga, millele on tervitus juurde lindistatud? On ju tänapäeval vanavanematelgi taskus nutitelefon ja kodus laual sülearvuti.

Miks mitte tervitada oma sõpra enda loodud e-kaardiga, mis ka sinu tervituse helifailina kuuldavale toob?

Mitmed joonistamisprogrammid arvutis on nii lihtsad ja põnevad ning meelitavad julgelt oma loovust väljendama.

Koolitusprogrammi Digialgus koolitus „Loovuse toetamine tehnoloogia abil“

Sellel koolitusel tutvuvad osalejad piltide leidmise ja kasutamisega õppetöös, fotografeerimise ja fototöötlemise programmidega, heli salvestamise ja kasutamisega fotode ja joonistuste juures. Luuakse jutustavaid pilte, heli ja muusikaga esitlusi ning joonistatakse nii arvutisse installeeritud kui ka veebipõhistes joonistusprogrammides ja luuakse animeeritud joonistusi.

Autor: Eve Saare, Aruküla lasteaia Rukkilill õpetaja

Haridus- ja Noorteamet