HITSA e-õppe uudiskiri on pidevas uuenemises!


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

E-õppe uudiskiri pakub haridustöötajatele põnevaid artikleid ja praktilisi juhtnööre e-õppes ja digiteemades orienteerumiseks, arenedes ja uuenedes pidevalt. Alates 2016. aastast anname uudiskirja välja kaks korda aastas ning mahukamana kui kunagi varem.

Näiteks selgitab koolipsühholoog, mida lapsevanem peaks silmas pidama laste arvuti- ja nutiseadmete kasutuses.

Uudne on seekordne uudiskiri veel ühel põhjusel. Esmakordselt võtab HITSA e-õppe uudiskirjas sõna Eesti haridus- ja teadusminister. Koolielu portaali toimetaja Madli Leikop rääkis Jürgen Ligiga õpetajaameti atraktiivsusest, uutmoodi õpikäsitusest ning sotsiaalmeedia kasutamisest.

Uudiskirjas saab sõna ka teine oluline haridusmees – Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur, kes selgitab oma kooli näitel, miks digi hariduses oluline on ja kuidas üle saada kartusest digimaailma suhtes. „Õpetajad tihti arvavad, et see on nagu paralleelmaailm, milles on midagi veel suuremat sees, millest neil puudub ülevaade. Meie üritasime oma koolis hirmust üle saada nii, et ei sundinud õpetajat tegema midagi teistmoodi, kui ta on eluaeg teinud, vaid lasime õpilasel areneda, uurida, õppida temale sobivate vahenditega,“ ütleb Tõnu Piibur.

Kuidas aga uuenduste keskel õpilaste tulemusi ning edasijõudmist hinnata? Kujundavast hindamisest kirjutab eKool, e-tasemetöödest ja nendeks valmistumisest räägivad lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove esindajad.

HITSA hariduskonverents „Fiiberoptiline haridustee“

Nagu ikka, tutvustame uudiskirja kevadnumbris põgusalt ka HITSA kevadise hariduskonverentsi välisesinejaid. Sel aastal saab kuulda nii India, Austraalia, Ameerika Ühendriikide, Belgia, Hollandi kui ka Portugali kogemustest infotehnoloogia rakendamisel hariduses. Ja loomulikult saavad sõna eksperdid Eestist, näiteks MOOCidest räägivad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad, kes töötoa sissejuhatuseks on uudiskirjas kirjutanud MOOCide võidukäigust Eestis ja mujal maailmas.

Millistest teemadest tahaksid veel lugeda? Või sooviksid ka ise e-õppe uudiskirja mõne teemaga panustada? Vastukaja ja mõtteid ootame aadressil laura.vetik@hitsa.ee.

Harno logo