Õpilugu aitab õpetajal tehnoloogias orienteeruda


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

Aina rohkem räägitakse 21. sajandi oskustest ning tähtsal kohal õppetöös on digioskuste arendamine. Muutunud õpikäsitlus nõuab õpetajatelt uut moodi õpetamist. Üks võimalus seda teha, on rakendada innovaatilisi õpilugusid.

Õpilugu on vabas vormis õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. HITSA juurde on loodud õpilugude töörühm õpetajatest, kes arendavad uusi lugusid ning katsetavad neid oma õpilastega. Sellel õppeaastal arendati välja õpilugu „Online-väitlus“, kus õpilased koostavad ise õppematerjali ning teadmiste kontrolli meetodiks on online-väitlus.

Õpiloo etapid:

  • Valmista ette: Õpetaja valib välja teema, mille põhjal online-väitlust teha. Koos õpilastega või üksi valmistatakse ette küsimused, millele on vaja leida vastused. Seejärel moodustatakse rühmad.
  • Uuri ja otsi: Rühmad otsivad küsimustele vastuseid erinevatest allikatest (õpikud, entsüklopeediad, internet jne). Vastuse juurde lisatakse kindlasti ka allikas. Hea oleks, kui igale küsimusele otsitakse vastus vähemalt kahest allikast.
  • Analüüsi ja loo: Leitud vastuste põhjal kirjutatakse artikkel või peatükk, mis sobiks õpikusse. Selle võib teha rühm koos või igaüks eraldi.
  • Väitle: Teadmiste kontroll toimub online-väitlusena ning kasutada tohib koostatud materjale. Online-väitluse plussiks on see, et aktiivselt saavad osaleda kõik õpilased.
  • Reflekteeri: õppijad võivad oma tegevuse üle arutleda iga etapi lõpus või õpiloo lõpus.

Õpiloo näited leiab siit: http://oppevara.hitsa.ee/opilood/opiloo-struktuur-ja-etapid/online-vaitlus/.

Autor: Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog