Lasteaia IT-meeskonnad tegutsevad


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

HITSA korraldas alushariduse haridustehnoloogidele külaskäigu Pärnumaa lasteaedadesse: 26. veebruaril külastas Paikuse lasteaeda Mesimumm ja Pärnu Kellukese lasteaeda 17 haridustehnoloogi üle Eesti.

Hea oli näha ja kuulda, kuidas teised tegutsevad ja mille poolest lasteaiad erinevad, millised võimalused kusagil on ja kuidas osatakse olemasolevat ära kasutada.

Paikuse Lasteaed Mesimumm

Paikuse Lasteaed Mesimumm on 10-rühmaline eestikeelne lasteaed. Haridustehnolooge võttis vastu lasteaiaõpetaja Helin Laane, kes täidab lasteaias ka haridustehnoloogi ülesandeid. Paikuse lasteaed kasutab õppe- ja kasvatustöös palju infotehnoloogiat ja selles on Helin Laane õpetajatele abiks. Lasteaias on peale tavapäraste infotehnoloogiavahendite ka Qomo-tahvel ja interaktiivne sein, kumbki eraldi ruumis. Tahvlite kasutamiseks on loodud reeglid ja ajagraafik. Igas kuus planeerivad õpetajad 5–7-aastastele lastele vähemalt kaks õppetegevust nendes klassides. Lasteaias koostatakse meedia õppekava ja see toetab igati tegevuste planeerimist infotehnoloogiat kasutades.

Õpetajad on loonud õppetegevuste rikastamiseks ise mitmeid mänge nii Qomo-tahvli tarkvara kui ka programmi http://learningapps.org kasutades. Kõik loodud mängud on paigutatud süsteemselt failiserverisse õpetajatele kasutamiseks.

Qomo tahvli juures animatsiooni tegemas.jpg

Paikuse lasteaias Mesimumm aitab õpetajate tööd muuhulgas rikastada ka Quomo tahvel, mida saab kasutada nii mängimiseks kui ka näiteks animatsioonide tegemiseks. Foto: Helin Laane

Paikuse lasteaed jättis ääretult innovaatilise mulje. Lasteaias tegutsevad erinevad töögrupid: loomegrupp, maja kaunistamise grupp, meediagrupp, terviseedendamise grupp jt, kes planeerivad ja organiseerivad lasteaia edukat tööd. Näiteks meediagrupp töötab hetkel välja meediakasvatuse õppekava, millest lähtuvalt seatakse kaheks nädalaks üks meediaeesmärk, mida õppetöös läbida. Tore oli tõdeda, et püsivalt tehakse majasiseseid IKT koolitusi, et hoida ja tõsta õpetajate digipädevusi.

Infotehnoloogiat kasutades on kaasa haaratud ka lapsevanemad. Lapsevanemad on teadlikud tehnoloogia kasutamisest ja näevad, et see on planeeritud ja süsteemne ning aitab varem õpitut korrata. Järgmisest õppeaastast liitub Paikuse Lasteaed Mesimumm pilootprojektiga „tahvelarvuti koolieelikute rühmas“.

Pärnu Kellukese Lasteaed

Lõunatunnil külastas delegatsioon Pärnu Kellukese Lasteaeda, kus külalistega tegeles direktor Marika Merila koos oma IT-meeskonnaga. 6-rühmalises Kellukese lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles, osaliselt keelekümblusrühmas vene ja eesti keeles.

Kellukese lasteaed kasutab meelsasti oma õppe- ja kasvatustegevuses infotehnoloogiat. Selle õppeaasta sügisest on neljas rühmas Qomo interaktiivsed tahvlid – nii saab rühmaõpetaja seda vajadusel kohe kasutada. Lapsed ei pea selleks kuhugi mujale ruumi liikuma.

Kellukese lasteaias on koostatud IT-arenduskava. Direktor rõhutas, et kõik saab alguse heast wifi-võrgust (järgmisena planeeritakse lasteaia õue wifi-võrku, et mitmekesistada õuesõppe võimalusi), suurt rõhku pannakse õpetajate koolitamisele ja digipädevuste arendamise olulisusele (viimast jälgitakse ka majasisestel arenguvestlustel). IT-arendust viib ellu lasteaia IT-meeskond – direktor, õppealajuhataja ja paar õpetajat. Nende sõnum on, et esmalt on tähtis teada, kuhu tahad jõuda, seejärel on seda ühise meeskonnaga ka kergem ellu viia.

Kellukese lasteaed jättis väga positiivse mulje oma süsteemse ja plaanipärase IT-arenduskavaga. Inspireeris see, kuidas nad unistavad ja püstitavad uusi eesmärke ning järjekindlalt nende saavutamise poole liiguvad.

Kahe lasteaia külastamine oli väga kasulik kogemus – lasteaia digimeeskondade süsteemne plaanide teostamine ja infotehnoloogia integreerimine lasteaia õppe- ja kasvatustöösse väärib esiletõstmist ja järgimist.

Autorid: Eve Saare Aruküla ja Pirita-Kose Lasteaiast ning Anu Peri Tallinna Tuule Lasteaiast

Haridus- ja Noorteamet