Haridustehnoloogide võrgustik elab ning liigub edasi


Avaldaja:Laura Vetik03. Oktoober 2016

Augustis kogunesid haridustehnoloogid HITSA koordineerimisel 10. korda toimuvasse suvekooli, mis seekord peeti Kopra talus Viljandimaal. Tähistamaks kümne aasta möödumist võrgustiku loomisest, palusime haridustehnoloogidel nimetada ühiseid saavutusi.

Esimene suvekool korraldati 2006. aastal kutsekoolide haridustehnoloogidele, seejärel liitusid kõrgkoolide haridustehnoloogid, pisut hiljem üldhariduskoolide ning lõpuks ka alushariduse haridustehnoloogid. Nüüdseks on võrgustikus üle 170 liikme.
 

rsz_tony.jpg

Tony Tonni, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool: Koos oleme tugevamad, targemad, nutikamad. Vahetades mõtteid ja kogemusi kokkusaamistel ja seminaridel või siis näiteks küsides Skype’is kogukonnalt nõu ühe või teise asja kohta, sünnivad targemad otsused ning õppijal on sellest ainult võita.

 

Heikki.jpg

Heikki Eljas, Tallinna Majanduskool: Meenub üks üheksa aasta tagune ütlus – "Kihvt kamp see haridustehnoloogide seltskond". See kehtib tänaseni.

rsz_ingrid.jpgIngrid Maadvere, HITSA, Gustav Adolfi Gümnaasium: Üheks saavutuseks on veebiseminaride algatamine ja pidamine. Idee sai alguse 2013. aastal ning esialgu oli plaan teha veebiseminare haridustehnoloogide vahel, et jagada ideid ja kogemusi. Praeguseks on veebiseminaride vaatajaskond ning ka veebiseminaride tegijate ring palju laiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dmitri Mištšenko, Ehte Humanitaargümnaasium:
Olen võrgustiku uus liige. Minu meelest on haridustehnoloogide võrgustik innovaatiliste ideede ja teadmiste andmebaas. Saan võrgustikust alati tuge, uusi mõtteid ja teadmisi võrgustikust, mida rakendada oma koolisrsz_dmitri.jpg

Anneli Mõtsmees, Lohkva Lasteaed: Kõige tähtsamad on inimesed. Olen haridustehnoloogide võrgus olnud aasta, seni on olnud võrgustik pelgalt info vahetamise koht. Tänu suvekoolis osalemisele muutusid nimed minu jaoks inimesteks – tutvusin erinevate haridustehnoloogidega, sai jagatud palju mõtteid. Eriti hea meel on mul, et kohtusin alushariduses tegutsevate inimestega. Seetõttu võin öelda, et pelgalt kontaktid ja meililistid ei ole veel minu jaoks võrgustik. Võrgustik ärkab ellu siis, kui nimede taha tulevad näod ja teod. Selles ongi võrgustiku kõige suurem kasutegur. Nüüd saab koos oma ideedega ja plaanidega edasi minna. rsz_anneli.jpg

Marit Dremljuga-Telk, Sisekaitseakadeemia: Minu arvates on haridustehnoloogide võrgustik päris hea näide reaalselt elavast ja edasiliikuvast valdkonnavõrgustikust. Kindlasti oli ainuõige otsus, et haridustehnoloogide võrgustik koondab kokku kõikide haridustasemete haridustehnoloogid. Seda võikski lugeda eraldi saavutuseks, et võrgustik on kujunenud tõhusaks liimiks erinevatel õppetasemetel tegutsevate haridusasutuste vahel. Minu kui kõrghariduses tegutseva haridustehnoloogi jaoks on väga oluline teada, missugusest õpikeskkonnast ning missuguste tõenäoliste ootustega uuele õpikeskkonnale ja -protsessile meie kooli sisseastuja tuleb. Tahan teada, mida üldhariduskoolides tehakse, et pakkuda õppijale sujuvat üleminekut, aga ka uusi ja põnevaid kogemusi ning väljakutseid enesearenguks. rsz_marit.jpg

Lehti Pilt, Tartu Ülikool: Tahaksin esile tuua e-õppe päeva tähistamise traditsiooni, mis sai alguse täiskasvanud õppija nädala raames 2003. aastal eesmärgiga tutvustada laiemalt e-õppe mitmekesiseid võimalusi. Nii oleme igal aastal traditsiooni jätkanud. Just haridustehnoloogide koostöö on soodustanud loomingulisust ning koos tegutsedes oleme e-õppe päeva ürituste huvitavad ideed edukalt ka teostanud (vt http://epaev.ut.ee. Samad märksõnad on haridustehnoloogide võrgustiku puhul olulised. Lehti.jpg

Intervjueeris HITSA projektijuht Kristi Semidor
 

Haridus- ja Noorteamet