eTwinningu õppimisüritused toovad maailma klassiruumi


Avaldaja:Laura Vetik13. Märts 2017

eTwinningu koostööprogramm pakub õpetajatele hulgaliselt rahvusvahelisi koolitusvõimalusi. Lisaks Euroopa eri riikides toimuvatele seminaridele saab teadmisi värskendada ja teiste kogemustest kuulda ka veebipõhistel koolitustel ehk õppimisüritustel.

Sel kevadel toimub neli eTwinningu õppimisüritust, kus heidetakse pilk inglise keele õpetamisvõimalustele, uuritakse, kuidas äsjasaabunud sisserändajatest lapsi igapäevasesse kooliellu lõimida ning jagatakse praktilisi suuniseid kaasava ja ligipääsetava klassiruumi loomiseks.

Kõik õppimisüritused on tasuta, osalema on oodatud eTwinningu portaalis registreerunud õpetajad.

Kutsume õpetajaid märtsikuus järgmistele inglisekeelsetele õppimisüritustele:

  • 17.–27. märtsini  toimub eTwinningu veebikoolitus „Inglise keele uudsel viisil õpetamine“. Tutvustatakse uusi strateegiaid ja meetodeid inglise keele õpetamiseks, kus keeli õpitakse rääkima ja mõistma reaalsetes suhtlusolukordades ning õppimisprotsessi juhtiv jõud on motivatsioon. Lähemalt räägitakse CLIL-meetodist (võõrkeel integreerituna teiste õppeainetega). Koolitaja on Marina Screpanti, oodatud on kõigi kooliastmete inglise keele õpetajad.
     
  • 17.–29. märtsil toimub veebikoolitus teemal „eTwinningu ja KA1 projektide lõimimine“. Koolitusel esitletakse häid praktikanäiteid, kus eTwinningut on lõimitud KA1-projektidesse, kasutades eTwinning Live’i tööriistu ja TwinSpace’i. Koolitaja on  Nataša Ljubić Klemše, oodatud on kõik eTwinningu õpetajad.

Registreerimine mõlemale koolitusele alates 10. märtsist eTwinning portaali kaudu. Registreerimiseks peab õpetajal olema eTwinningus loodud konto ning koolituse info leiab eTwinning Live avalehelt või rubriigist „Kutsealane areng“.

Pange tähele, kevadel on tulemas veel kaks õppimisüritust:

  • 17.-28. aprillini toimub veebikoolitus “Äsjasaabunud sisserändajatest laste lõimimine igapäevasesse kooliellu“. Seisame praegu silmitsi sisserändajatest lastega seotud proovikividega. Kuidas toetada äsja saabunud laste lõimimist ja kaasamist enda klassides? Kuidas keelega hakkama saada? Õppimisürituse deviis on „õppides üheskoos ja üksteiselt“.
    Koolitajateks on Erika Hummer & Alicia Bankhofer, koolitusele ootame kõiki eTwinningu õpetajaid. Registreerumine avatakse aprillis.
  • 26. juunist-7. juulini toimub veebikoolitus “Suunised algajatele kaasavaks ja ligipääsetavaks klassiruumiks“. Kuidas enda klassiruume kaasavamaks muuta ja miks see tähtis on? Sel üritusel keskendume praktilistele tööriistadele ja nippidele, kuidas muuta õppematerjalid kõigile õpilastele ligipääsetavamaks ning kuidas erivajadustega õpilasi täiendavalt toetada.
    Koolitajaks on Katja Engelhardt. Koolitusele on oodatud õpetajad, õppealajuhatajad ja teised haridusvaldkonnas tegutsejad. Registreerumine avatakse juunis.

Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel, mis seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritused toimuvad 10–15 päeva vältel eTwinningu õppelaboris. Üritusel osalemise eest on võimalik saada ka tunnistus. Lisainfo ja registreerumine: https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Haridus- ja Noorteamet