Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Koolielu portaalist leiab ka õpiabi õppematerjale


Avaldaja:Kristi Semidor23. September 2015

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ raames veebilehele http://www.hev.edu.ee koostatud õppematerjalid on nüüd lingitud Koolielu portaali õppematerjalide aita. Kasutajad leiavad endale vajaliku kas õppekavapuu või otsingusõnade kaudu.

Koolides lähtutakse õpetamisel kaasava hariduse põhimõttest – klassis on erinevad lapsed, seetõttu ei saa õpetust suunata ainult „keskmistele” õpilastele. Kõik peavad saama haridust oma vaimsele potentsiaalile vastavalt, mis aga eeldab õpetajatelt õpetuse maksimaalset individualiseerimist, sh vajadusel lihtsustatud õppekava rakendamist. 

HEV-portaalist Koolielu portaali õppevara hulka lingitud õppematerjalid sobivad tavaõppes õpiabi tundides õpiraskustega õpilastega kasutamiseks. Koostatud juhendmaterjalid sobivad lihtsustatud õppekava ja individuaalsete õppekavade rakendamiseks, tööks erivajadustega laste õpiabirühmades, kõneravis, pikapäevarühmades ja koduses arendustöös. 

Õppematerjalid lisati Koolielu portaali õppevara hulka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Sihtasutuse Innove koostöös. 

Vaata ka: veebiseminar „HEV õppematerjalid“.  

​Lisainfo: 
Kristiina Paist, õppevarade peaspetsialist 
SA Innove Hariduse tugiteenuste agentuur

Kristiina.paist(ätt)innove.ee 

Hene Binsol, Koolielu portaali ainemoderaator 
Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja 
henebinsol(ätt)hiie.tartu.ee 

Foto: https://www.flickr.com/photos/pgoyette/2819175465/