Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Ettevõtlusõppe kogukond Koolielus


Avaldaja:Kristi Semidor25. Veebruar 2016

Sotsiaalainete kuul tõstame esile Koolielu portaalis olevat ettevõtlusõppe kogukonda, kuhu on koondatud õppematerjalid, õppekavad, õpikud ja veebikeskkonnad, mis ettevõtlusõppe õpetamist toetavad.

Ettevõtlusõppe eesmärk on suurendada nende inimeste hulka, kes suudavad ja tahavad muuta ideed tegelikkuseks nii enda, kohaliku kogukonna kui ettevõtte tasandil. Kogukond on Koolielus avatud kõigile huvilistele (ligi saab iga soovija ka ilma paroolita).    

Mida kogukonnast leiab? Lisaks sellele, et selgitatud on ettevõtlusõppe olemust, on ettevõtlusõppe kogukonda koondatud ka videotena nii noorte ettevõtjate kui ka ettevõtete edulood. Kogukonnast leiab info õpikute ja veebikeskkondade kohta, jagatud on huvitavaid ja kasulikke lugusid ettevõtlikkuse õpetamisest läbi erinevate ainete (lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumiastmes). 

Ülevaatlik on ka lehekülg erinevatest projektidest ja ettevõtmistest, mis ettevõtlusest huvitatutel võimaldavad ideid katsetada ja realiseerida. Kui soovid leida koostööpartnerit noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks, siis uuri lisaks, kes on liitunud ettevõtete koostöövõrgustikuga Unistused ellu

Liisi Hansen, ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Foto pärit Flickrist

Haridus- ja Noorteamet