Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Ainekuud: selgus sotsiaalainete kuu parim õppematerjal


Avaldaja:Kristi Semidor14. Märts 2016

HITSA kutsub õpetajaid ainekuude raames Koolielu portaali õppematerjale lisama. Iga kuu lõpus valivad Koolielu ainemoderaatorid välja vastava ainevaldkonna parima õppematerjali. Sotsiaalainete kuu parima õppematerjali autoreid on mitu.

Ainemoderaatoritele meeldis sotsiaalainetes lisatud õppematerjalidest kõige enam „Ajalooõpetus ja -pildid Eesti ajaloos“

"Audiovisuaalse õppematerjali eesmärgiks on toetada muuseumi poolt riiklikku ajaloo-, aga ka ühiskonnaõpetuse, kunsti- ja kirjanduse põhikooli ja gümnaasiumi astme õppekava; õpetada visuaalset mõtlemist, täpsemalt – ajalooteemalisi pilte kriitiliselt vaatama ning ajaloo õppimisel ja mõtestamisel kasutama; näidata ajalooteadmiste ja -teadvuse seoseid kunsti ja kirjandusega ning rolli riigi ja ühiskonna identiteedi loomes; muuta Eesti riigi- ja munitsipaalmuuseumides või erakogudes leiduvad ajalooteemalised kunstitööd veebi vahendusel õppijatele nende asukohast sõltumatult kättesaadavaks," kirjeldatakse materjali.
 
Ainemoderaatorid tõid esile järgmist: See on väga hea materjal, mida oleme isegi tunnis kasutanud. Huvitav videomaterjal ning väga tänuväärsed töölehed. HITSA saadabki nutika meene töölehtede autorile Liis Reierile, kes on Võsu Kooli direktor. 
 
Moderaatorid tahavad ainekuul esile tõsta veel ühte õppematerjali – Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Anni Haandi õppematerjali „Isikulugu ajalooõpetuses“
 
Sotsiaalainete kuud koordineerisid ainemoderaatorid Eva Palk, Madli-Maria Naulainen ja Mari-Liis Tikerperi. 
 
Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad.  

Kristi Semidor, HITSA projektijuht

Haridus- ja Noorteamet