Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Kuidas tunnis filmi vaadata ning seda katkestamata õpilastele selgitusi jagada?


Avaldaja:Kristi Semidor21. Aprill 2016

Kas oled kunagi näidanud õpilastele filmi ja tundnud vajadust ikka ja jälle seda katkestada, et midagi olulist lisada või selgitusi jagada? Aga sa ei tihka, sest pidevad pausid häirivad ja ärritavad õpilasi – neile lubati ju ometi filmivaatamist. Taani kogemust vahendab Kristi Vahenurm.

Viborgi Katedralskole* inglise keele õpetaja Kim Boje Taanis on sellele probleemile leidnud lihtsa lahenduse. Tallinna Reaalkooli partnerkooli õpetaja tutvustas viisi, kuidas filmi katkestamata selgitusi jagada.

Veebikeskkond TodaysMeet võimaldab õpetajal luua ruumi, kus saab tekitada dialoogi, ning seda väga mugavalt lingi abil klassiga jagada. Trüki vaid küsimus ja oota vastust, jaga selgitusi ning suuna õpilaste tähelepanu vaikselt soovitud asjadele. Õpilased istuvad sülearvutite taga ning toksivad vastuseid õpetaja esitatud küsimustele, olgu see siis vaadatava filmi, kodus tehtud eeltöö või huvitava keelekasutuse kohta. Mitte kõik õpilased ei pea vestlusest aktiivselt osa võtma. Piisab, kui leidub keegi, kes küsimusele vastust teab ja seda grupiga jagab. 

Todaysmeet
Ekraanipilt filmi vaatamise käigus toimunud dialoogist. 

Külastasime tundi, kus oli vaatluse all Roddy Doyle'i romaani ”The Commitments” põhjal valminud Alan Parkeri film ”Commitments”. Õpetaja Kim on filmiga sidunud mitmeid õpitegevusi. Kuna raamat on tõlgitud ka taani keelde, on ta valmistanud õppematerjali, kus taani ja ingliskeelne tekst on esitatud paralleelselt kahes tulbas, mida on võimalik keskelt pooleks murda. See võimaldab õpilastel lugeda näiteks ingliskeelset teksti ja piiluda tõlget. Teise lõbusa ülesandena palub õpetaja Iiri-teemalist teksti lugeda kohalikku aktsenti imiteerides, juhtides tähelepanu häälduse iseärasustele.

Taani koolis
Kim õpilastele filmi vaatamise ajal küsimusi saatmas. Tagaplaanil külalistest õpetajad Reaalkoolist. 

Kõige viimaseks filmiga seotud tegevuseks on rollimäng, kus õpilaste vahel jagatakse raamatus/filmis esinenud tegelaskujud ning nad peavad läbi mängima ja seletusi andma süžees esinenud probleemidele.

Sarnaseid tegevusi on Taani õpetaja loonud Danny Boyle'i Šoti-teemalise filmi ”Trainspotting” põhjal. Esimene eestikeelse alusteksti tõlkega film, mis siinkohal meenub, on “Forrest Gump”. Kes meist ei oleks seda õpilastele näidanud, mõeldes, kas nad ikka panid tähele seda või teist... Taani õpetaja lahendus, kuidas oma põnevaid tähelepanekuid õpilasteni viia, on selleks suurepärane (ja sobib ka mujale, mitte ainult keeletundi).

Kristi Vahenurm, Koolielu inglise keele ainemoderaator ja Tallinna Reaalkooli õpetaja 
*Viborg Katedralskole on Tallinna Reaalkooli sõpruskool Taanist 
Illustreeriv foto Youtube'ist

Harno logo