Uued õppematerjalid

esitlus
Svetlana Astahhova12. Aprill 2018
mäng
Ragnar Vutt12. Aprill 2018
kodulehekülg
TiiuLe05. Jaanuar 2018
tunnikava
TiiuLe05. Jaanuar 2018

Õppija kuu: Mis on õppimine?


Avaldaja:Kristi Semidor03. Mai 2016

Koolielu portaali õppija kuu raames viidi läbi küsitlus, milles oli vaid üks küsimus: mida tähendab teie jaoks õppimine? Vastuseid oli väga erinevaid - ühesõnalistest kuni pikkade arutlevate lõikudeni.

Ankeedi täitis 138 inimest, kelle vanuseline jaotumine oli järgmine:
Mis on õppimine!

Vastused vanuseti: 
1.-3. klassi õpilaste arvates on õppimine peamistelt koolis käimine ja uute teadmiste saamine.
Lemmikvastus: Uued arvutimängud, koolitöö, male mängimine.

4.-6. klassi õppijate vastustest kõlas valdavalt läbi, et õppimine on vajalik, tarkuse kogumine, arenemine, vahel ka tüütu, igav ja aja raiskamine.
Lemmikud: Et koguda elurtarkust. Intelligentsus. Õppimine on asi, mida sa teed iseenda jaoks… Siis, kui sa jätad midagi iga päev meelde ja saad targemaks.

7.-9. klassi õpilaste arvamuse võtab kõige paremini kokku ühe vastaja arvamus - mõne jaoks kohustuslik ja mõttetu tegevus, mõne jaoks enesearendamine ja elus edasiliikumine.
Lemmikud: Väga tähtis, et haridus saada. Õpitud asi on see, mis jääb eluks ajaks meelde!

Gümnaasiumiõpilaste arvates on õppimine nii uute teadmiste saamine, seoste loomine kui ka olemasolevate teadmiste täiustamine. Üks põhjalik vastus: minu jaoks on elu üks suur õppimine, sest mitte keegi mitte kuskil ei saa kunagi kõike maailma tarkust omandada, seega õpime me kõik kogu elu.

Kutsekooli õpilaste arvamus on, et õppimine tähendab uute teadmiste ja oskuste omandamist ning vajadusel ka õpitu kordamist. Üks tore vastus: see on elukestev protsess, mis ei toimu ainult koolis, vaid ka igapäevastes töödes/toimetustes, hobidega tegeledes ning üleüldse ümbritseva maailmaga ühenduses olles.

Üliõpilaste arvates on õppimine:
millegi uue kogemine, tundmine ja/või tunnetamine erinevate meelte abil; 
juba kogetu taasavastamine või teise vaatenurga alt nägemine; 
lisaks eesmärgipärasele tegevusele ka alateadlik ning kõikvõimalikes keskkondades toimuv. 

Täiskasvanud vastajate arvamusi:
Minu jaoks on õppimine elukestev põnev väljakutse. Kuid teisalt pidev aja varastamine palgatöö, pere ja hobide kõrvalt;  
Uus ja unustatud vana; 
Terviku tajumine ning uute kogemuste, elamuste ja oskuste virr-varr; 
Loomulik tegevus.

Mis on õppimine!

Kõikide vastanute vahel, kes lisasid vastates oma meiliaadressi, loositi Random Name Pickeri abil välja vahva nutikas vidin. Nutika vidina saab Merilin Võti (4.- 6. klassi õpilane). 

Vaata ka küsitluse vastuseid Padletist

Laine Aluoja ja Mari Tõnisson, Koolielu ainemoderaatorid 
Illustreeriv foto pärit veebist

Samal teemal: